Sök

Ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Använd e-tjänst för att begära ut allmän handling

Checklista innan du startar

Jag använder e-tjänsten som fysisk eller juridisk person

Om du representerar en myndighet ska du inte använda e-tjänsten.

Begära ut allmänna handlingar på andra sätt.

Jag har en e-postadress som jag är villig att uppge

E-tjänsten kräver att du anger en e-postadress. Du kan också begära ut allmänna handlingar på andra sätt.

Jag har en fråga, vill komplettera tidigare begäran eller begära ett myndighetsbeslut

Då ska du inte använda e-tjänsten. Mejla istället din fråga, kompletterande information eller begäran om myndighetsbeslut till den e-postadress som angavs i e-postmeddelandet du fick när du skickade in din begäran eller i det tjänstemannabesked du fått. Glöm inte att ange ditt ärendenummer.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din begäran.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Frågor eller komplettering av begäran via e-tjänst

Om du ska komplettera eller har en fråga om en begäran, skriv direkt till den e-postadress som angavs i  e-postmeddelandet du fick när du skickade in din begäran. Glöm inte att ange ditt ärendenummer.

Begära ut allmän handling på andra sätt

Om du av någon anledning inte har möjlighet eller inte vill använda e-tjänsten så finns dessa alternativ. Du kan:

 • Använda kontaktformulär. Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller.
 • Skicka e-post.
 • Skicka brev.
 • Ringa 114 14.
 • Besöka polisen.

Kontakta polisen adresser, telefonnummer och polisstationer

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har alltså rätt att vara anonym. Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

En begäran om allmän handling är också en allmän handling.

Välj hur du vill ta del av handlingen

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form.

Avgifter

Om du vill ha kopior på handlingar kan det innebära en avgift.

 • Det är gratis upp till 9 sidor.
 • 10 sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.
 • Eventuell kostnad för att skicka handlingarna tillkommer.

I avgiftsförordningen kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i särskilda format och avskrifter.

Avgiftsförordningen på Sveriges riksdags webbplats

Så hanterar polisen din begäran

Polisen prövar om:

 • Handlingen du efterfrågar finns hos polisen.
 • Det är en allmän handling.
 • Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

Om du besöker polisen för att göra din begäran är det inte säkert att du kan få ett besked i ärendet direkt på plats.