Hittegods - borttappat och upphittat

Polisen hjälper till när något som är borttappat har blivit upphittat. Du som har hittat något och inte vet vem som är ägare, ska anmäla fyndet till polisen.

Hittegods är ett upphittat föremål som någon har tappat bort eller glömt kvar. Bortkastade eller övergivna föremål eller föremål utan värde är däremot inte hittegods och hanteras inte av polisen.

Har du tappat bort något?

Gör en förlustanmälan hos polisen. På så vis ökar dina chanser att få tillbaka det som du har tappat bort.

Gör förlustanmälan

Om du misstänker att du blivit av med något genom brott ska du i stället göra en brottsanmälan.

Gör polisanmälan

Är du osäker på om det du hittat är ett hittegods – kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du hittat något - anmäl hittegodset

Om du hittar något är du skyldig att anmäla det till polisen så snart som möjligt. Du är inte skyldig att anmäla hittegodset om du inte flyttar på det eller tar med dig det.

Om du vet vem som är ägare får du meddela ägaren i stället. Då behöver du inte anmäla hittegodset till polisen.

För att anmäla hittegods till polisen kan du

  • vända dig till närmaste polisstation
  • ringa 114 14

Du som upphittare är inte skyldig att ha hittegodset hos dig. Polisen är skyldig att ta emot föremålet om polisen bedömer att det är ett hittegods. I vissa fall kan du få förvara hittegodset hos dig under den tid polisen söker efter ägaren. Det är polisen som avgör om du får förvara hittegodset hos dig eller om du ska lämna in det till polisen.

För att lämna in hittegods kan du vända dig till närmaste polisstation med hittegods. 

Upphittade nycklar

Hittar du nycklar kan du lämna dem på närmaste polisstation. Om nycklarna är märkta med stöldskyddsbricka eller annan id-märkning - följ instruktionen på märkningen.

Upphittade djur

Om du hittar ett djur kan det vara ett hittegods. Till exempel om det är tydligt vid upphittandet att djuret har blivit borttappat. Detta gäller för upphittade djur.

Hittelön

Som upphittare har du rätt till skälig hittelön. Vanligtvis uppgår hittelön till 10 procent av värdet på det som du hittat. Om du vill ha hittelön vill vi gärna veta det redan när du anmäler hittegodset till polisen.

Hittelön ska betalas av ägaren. Om ägaren inte hittas kan du alltså inte få hittelön.

Behålla föremål som du hittat

Du som har hittat ett föremål kan få behålla det efter en viss tid. Det gäller

  • om ägaren till ett upphittat föremål inte hittas inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen eller
  • om ägaren inte hämtar föremålet inom en månad från det att den har fått meddelande om det.

Om du vill behålla föremålet vill vi gärna veta det redan när du anmäler hittegodset till polisen. Om du vill behålla föremålet kan du behöva betala polisens kostnader om sådana uppstått i samband med fyndet.

Hittegods i offentliga lokaler

Om du hittar något i till exempel en affärslokal, i kollektivtrafiken, idrottsanläggning, skola eller liknande räknas företaget eller den som ansvarar för lokalen som upphittare. Det gäller oavsett vem som gjort fyndet. Om du som privatperson hittat något i en offentlig lokal ska du i första hand lämna in det till den som ansvarar för lokalen.

Polisen kan sälja hittegods

Polisen kan sälja hittegods som tillfallit staten. Det sker till exempel när varken ägare eller upphittare vill ha hittegodset.

Polisen får även sälja hittegodset i andra situationer.

  1. Godset kan inte tas om hand utan fara för försämring. Till exempel om hittegodset är färskvara som riskerar att förstöras.
  2. Det innebär för stora kostnader att ta hand om godset. Till exempel om hittegodset är ett djur och det är för kostsamt att sköta om djuret i förhållande till djurets ekonomiska värde.
  3. Det finns särskilda skäl för försäljning. Till exempel om polisen inte kan hitta en lämplig fodervärd till ett upphittat djur för att det har särskilda behov.