Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Hittegods - förlorat och upphittat

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde.

Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det ses inte heller som hittegods.

För att lämna in upphittade föremål kan du vända dig till närmaste polisstation, oavsett om stationen tar hand om hittegods eller inte.

Om en kvarglömd sak hittas i till exempel en affärslokal, på en buss, tåg, nöjes- och idrottsanläggning, skola eller liknande blir respektive företag upphittare, oavsett vem som gjort fyndet.

En privatperson som gör ett sådant fynd har därför inte rätt att själv ta hand om godset utan ska lämna det till respektive företags hittegodsexpedition.

Anmäl upphittade föremål

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar.

  • Polisen är skyldig att ta emot hittegodset.
  • Du som upphittare är inte skyldig att ta hand om hittegods.
  • Polisen kan omhänderta hittegodset mot upphittarens vilja.

Upphittade nycklar

Hittar du nycklar kan du lämna dem på närmaste polisstation eller lägga dem i en brevlåda. Posten skickar dem vidare till polisen.

Posten skickar även vidare nycklar som inte har en någon form av stöldskyddsbricka eller annan id-märkning, till polisen.

Upphittade djur

Ett djur som är borttappat räknas ofta som hittegods.

Upphittat djur

Borttappade föremål

Om du tappat bort något, till exempel nycklar, behöver du vända dig till en polisstation som har hand om hittegods.

Hitta polisstation med tjänsten hittegods

Anmäl borttappat föremål

Har du förlorat ett föremål anmäler du det till polisen.

Anmäl förlust av saker som tappats eller förlagts

Förlust av körkort

  • Borttappat eller stulet körkort anmäls till Transportsstyrelsen.
  • Stulet körkort måste även polisanmälas.

Förlustanmäl körkort på Transportstyrelsens webbplats

Förlorat något på resa

Om du förlorat något på en buss, ett tåg eller ett flygplan bör du i första hand kontakta respektive företags hittegodsexpedition.

Anmäl brott till polisen

Misstänker du att ett brott ligger bakom förlusten av ett föremål ska du alltid anmäla det till polisen.

Anmäl stöld, inbrott och inbrottsförsök

Betala hittelön

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset om han eller hon betalar hittelön och andra rimliga kostnader i samband med fyndet.

Enligt rättspraxis är en rimlig hittelön cirka tio procent av godsets marknadsvärde.

När upphittaren blir ägare

Upphittaren blir ägare till hittegodset om ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen, eller om ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att ägaren meddelats.

Polisen har då rätt att kräva upphittaren på de kostnader som polisen haft i samband med fyndet.

Om upphittaren inte vill ha hittegodset kan hon eller han avstå från att göra anspråk på det. Detta meddelas lämpligast i samband med att hittegodset anmäls hos polisen.

Polisens rätt att sälja hittegods

Polismyndigheten får i tre fall sälja hittegodset innan tidsfristen löpt ut:

  1. Om godset inte kan vårdas utan fara för försämring.
  2. Om vård av godset är förenad med alltför stora kostnader.
  3. Om det finns särskilda skäl för försäljning, till exempel då en lämplig fodervärd inte kan hittas till ett upphittat djur på grund av dess särart.
Till toppen