JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Hittegods - förlorat och upphittat

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Här finns information om vad du ska göra om du hittat något, hur du gör om du blivit av med något och vad som räknas som hittegods.

Lämna in hittat föremål

För att lämna in upphittade föremål kan du vända dig till närmaste polisstation, oavsett om stationen tar hand om hittegods eller inte.

Anmäl upphittade föremål

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar.

  • Polisen är skyldig att ta emot hittegodset.
  • Du som upphittare är inte skyldig att ta hand om hittegods.
  • Polisen kan omhänderta hittegodset mot upphittarens vilja.

Lämna upphittade nycklar till polisen eller i brevlåda

Hittar du nycklar kan du lämna dem på närmaste polisstation eller lägga dem i en brevlåda. Posten skickar dem vidare till polisen.

Posten skickar även vidare nycklar som inte har en någon form av stöldskyddsbricka eller annan id-märkning, till polisen.

Upphittade djur

Ett djur som är borttappat räknas som hittegods.

Upphittat djur – läs om vad som gäller

Förlorat föremål

Om du tappat bort något, till exempel nycklar, behöver du vända dig till en polisstation som har hand om hittegods.

Förlust av körkort

  • Borttappat eller stulet körkort anmäls till Transportsstyrelsen.
  • Stulet körkort måste även polisanmälas.

Förlustanmäl körkort på Transportstyrelsens webbplats

Förlorat något på resa

Om du förlorat något på en buss, ett tåg eller ett flygplan bör du i första hand kontakta respektive företags hittegodsexpedition.

Det här gäller för hittegods

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet.

Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde. Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det ses inte som hittegods.

Upphittade föremål på offentlig plats

Om en kvarglömd sak hittas i till exempel en affärslokal, på en buss, tåg, nöjes- och idrottsanläggning, skola eller liknande blir respektive företag upphittare, oavsett vem som gjort fyndet.

En privatperson som gör ett sådant fynd har därför inte rätt att själv ta hand om godset utan ska lämna det till respektive företags hittegodsexpedition.

Anmäl brott till polisen

Om det misstänks ligga ett brott bakom förlusten av ett föremål ska det alltid anmälas till polisen. Du kan ringa 114 14 eller göra en internetanmälan.

Anmäl brott via internet

Betala hittelön

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset om han eller hon betalar hittelön och andra rimliga kostnader i samband med fyndet.

Enligt rättspraxis är en skälig hittelön cirka tio procent av godsets marknadsvärde.

När upphittaren blir ägare

Upphittaren blir ägare till hittegodset om ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen, eller om ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att ägaren meddelats.

Polisen har då rätt att kräva upphittaren på de kostnader som polisen haft i samband med fyndet.

Om upphittaren inte vill ha hittegodset kan hon eller han avstå från att göra anspråk på det. Detta meddelas lämpligast i samband med att hittegodset anmäls hos polisen.

Läs om vad som gäller för upphittade djur

Polisens rätt att sälja hittegods

Polismyndigheten får i tre fall sälja hittegodset innan tidsfristen löpt ut:

  1. Om godset inte kan vårdas utan fara för försämring.
  2. Om vård av godset är förenad med alltför stora kostnader.
  3. Om det finns särskilda skäl för försäljning, till exempel då en lämplig fodervärd inte kan hittas till ett upphittat djur på grund av dess särart.
Till toppen