Hittegods - förlorat och upphittat

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde.

Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det ses inte heller som hittegods.

För att lämna in upphittade föremål kan du vända dig till närmaste polisstation, oavsett om stationen tar hand om hittegods eller inte.

Om en kvarglömd sak hittas till exempel i en affärslokal, på en buss, tåg, nöjes- och idrottsanläggning, skola eller liknande blir respektive företag upphittare, oavsett vem som gjort fyndet. En privatperson som gör ett sådant fynd har därför inte rätt att själv ta hand om godset utan ska lämna det till respektive företags hittegodsexpedition.

Har du blivit av med något?

Om du har glömt eller tappat något eller om ditt husdjur har försvunnit kan du anmäla förlusten till polisen.

Till förlustanmälan

Anmäl upphittade föremål

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar.

  • Polisen är skyldig att ta emot hittegodset.
  • Du som upphittare är inte skyldig att ta hand om hittegods.
  • Polisen kan omhänderta hittegodset mot upphittarens vilja.

Upphittade nycklar

Hittar du nycklar kan du lämna dem på närmaste polisstation eller lägga dem i en brevlåda. Posten skickar dem vidare till polisen.

Posten skickar även vidare nycklar som inte har en någon form av stöldskyddsbricka eller annan id-märkning, till polisen.

Upphittade djur

Ett djur som är borttappat räknas ofta som hittegods.

Upphittat djur

Betala hittelön

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset om han eller hon betalar hittelön och andra rimliga kostnader i samband med fyndet.

Enligt rättspraxis är en rimlig hittelön cirka tio procent av godsets marknadsvärde.

När upphittaren blir ägare

Upphittaren blir ägare till hittegodset om ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen, eller om ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att ägaren meddelats.

Polisen har då rätt att kräva upphittaren på de kostnader som polisen haft i samband med fyndet.

Om upphittaren inte vill ha hittegodset kan hon eller han avstå från att göra anspråk på det. Detta meddelas lämpligast i samband med att hittegodset anmäls hos polisen.

Polisens rätt att sälja hittegods

Polismyndigheten får i tre fall sälja hittegodset innan tidsfristen löpt ut:

  1. Om godset inte kan vårdas utan fara för försämring.
  2. Om vård av godset är förenad med alltför stora kostnader.
  3. Om det finns särskilda skäl för försäljning, till exempel då en lämplig fodervärd inte kan hittas till ett upphittat djur på grund av dess särart.