Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Upphittat djur - detta gäller

Ett djur som är borttappat kan räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att om du tar hand om ett borttappat djur är du skyldig att anmäla det till polisen. Tänk dock på att katter kan ströva fritt utan att vara bortsprungna.

Är djuret borttappat eller övergivet?

Det kan vara svårt att avgöra om ett djur är borttappat eller övergivet. Polisen avgör det utifrån en helhetsbedömning av omständigheter.

När det gäller katter bör vi ta särskild hänsyn till att katter regelmässigt strövar fritt utan att vara bortsprungna. Katter bör som regel inte anses vara hittegods.

En löslöpande hund behöver inte alltid vara borttappad. Ett exempel är en jakthund som en jägare släppt i skogen i samband med jakt.

Utgångspunkten bör ändå vara att djuret är bortsprunget om inte annat framgår.

Om polisen hittar ägaren måste han eller hon hämta djuret inom en viss tid annars övergår äganderätten till staten. Om ett djur tillfaller staten kan djuret komma att säljas eller i vissa fall avlivas.

Kontakta alltid Länsstyrelsen då de kan ha omhändertagit djuret utan att polisen har fått kännedom om detta.

Äganderätt för hundar

När det gäller hundar måste ägaren hämta hunden inom fem dagar från det han eller hon informerats av polisen, annars tar staten hand om hunden.

Staten tar även hand om hunden om det gått tio dagar från det att den upphittade hunden anmäldes hos polisen och ägaren fortfarande är okänd.

Upphittaren har inte rätt till hunden om inte ägaren ger sig tillkänna.

Äganderätt för andra djur

När det gäller andra husdjur än hundar kan du som upphittare, om du vill det, få behålla djuret efter en viss tid.

Djuret tillfaller upphittaren

1. om ägaren inte är känd inom tre månader från det fyndet anmäldes hos polisen (om kostnaden för att ta hand om djuret överstiger djurets värde kan polisen sälja djuret innan det gått tre månader)

2. om inte ägaren hämtar djuret inom en månad från det han eller hon underrättats om fyndet och inte betalar polisens kostnader

3. om ägaren till djuret inte vill ha tillbaka det.

Innan polisen säljer eller på annat sätt överlåter ett djur kontrolleras med Länsstyrelsen att den tilltänkta ägaren inte har djurförbud eller hundförbud.

Om du som upphittare vill ha djuret är du skyldig att ersätta polisen vad det kostat att hantera djuret under tiden. Betalar du inte inom en månad tillfaller djuret staten.

Vilda djur är aldrig hittegods

Vilda djur är aldrig hittegods eftersom de saknar ägare. Vilda djur som anträffas döda tillfaller jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten.

Om du kört på ett vilt djur, exempelvis ett rådjur eller en hjort, är du enligt jaktförordningen skyldig att göra en polisanmälan.

Viltolyckor måste polisanmälas

Till toppen