Sök

Beställa forensisk undersökning

Nationellt forensiskt centrum, NFC, utför forensiska undersökningar i huvudsak inom brottsutredningar. Myndigheter som till exempel Migrationsverket, Tullverket eller den som agerar juridiskt ombud har också möjlighet att beställa forensisk undersökning.

Samtliga beställningar skickar du till:
Nationellt forensiskt centrum, 581 94 Linköping

Beställ forensisk undersökning

Fyll i beställningsblankett för forensisk undersökning (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB). När du fyller i blanketten ska du ange en beställningskod. Om NFC kan åta sig uppdraget kommer en offert där prisförslag tydligt framgår.

Skicka beställningen till:
Nationellt forensiskt centrum, 581 94 Linköping

Beställ narkotikaundersökning

Fyll i beställningsblankett för narkotikaundersökning (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB). När du fyller i blanketten ska du ange en beställningskod. Om NFC kan åta sig uppdraget kommer en offert där prisförslag tydligt framgår.

Skicka beställningen till:
Nationellt forensiskt centrum, 581 94 Linköping

Beställ dna-undersökning

Om du arbetar i en brottsutredande myndighet kan du beställa dna-undersökning av personprov genom att fylla i beställningsblankett för dna-analys av personprov (pdf, 2 MB) (pdf, 2 MB)

NFC debiterar en analyskostnad om 950 kronor per personprov, exklusive moms.

Tänk på detta innan du beställer:

 • Alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda.
 • Provet måste vara märkt med samma personuppgifter och prov-id som på blanketten.
 • Om uppgifter saknas eller inte överensstämmer mellan prov och blankett kommer provet inte att analyseras.
 • Kontakta NFC för att få ett unikt prov-id om du inte använder provtagningssats för salivprov (dna).

Skicka beställningen till:
Nationellt forensiskt centrum, 581 94 Linköping

Beställ handstilsundersökning

Om du arbetar i en brottsutredande myndighet eller agerar som juridiskt ombud och är godkänd för F-skatt kan du beställa en forensisk handstilsundersökning. Gör så här för att beställa:

 1. Läs noga igenom vanliga frågor och svar om handstilsundersökningar för att få viktig information inför en eventuell beställning.
 2. Använd beställningsblankett för forensisk undersökning (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB). Som beställningskod anger du D41.
 3. Skicka beställningen till:
  Nationellt forensiskt centrum, 581 94 Linköping
  Skicka gärna med rekommenderad post.

Fylla i blanketter digitalt

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe Reader. Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe Reader kan du ladda ner gratis från Adobes webbplats

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter