Sök

Metoder och standardförfaranden, forensiska undersökningar

Nationellt forensiskt centrum, NFC, en avdelning i Polismyndigheten, utför forensiska undersökningar på ett kvalitetssäkrat sätt enligt fastställda metoder och standardförfaranden.

En stor del av metoderna och standardförfarandena är ackrediterade av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac enligt ISO/IEC 17025, allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Ett standardförfarande är ackrediterat enligt ISO/IEC 17020.

Listan nedan anger de metoder och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar.

*Metoden eller standardförfarandet är ackrediterad enligt ISO/IEC 17025
**Metoden eller standardförfarandet är ackrediterad enligt ISO/IEC 17020

Metodens nummer

Metodens namn

641  Metodbeskrivning för analys av färgämnen med HPLC
644 Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial
645* Metodbeskrivning för identifiering av proteiner och peptider med högupplösande LC-MS
646* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med högupplösande LC-MS
647 Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med Qubit 2.0 Fluorometer
648*  Metodbeskrivning för kvalitativ analys med FT-IR
651 Metodbeskrivning för rekonstruktion av brandförlopp
654* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av etanol och finkelalkoholer med GC-FID
657 Metodbeskrivning för våtkemisk analys av joner och föreningar
658 Metodbeskrivning för analys av socker
663* Metodbeskrivning för GCMS-analys av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder
664 Metodbeskrivning för kvantitativ analys av GBL med FT-IR
665  Metodbeskrivning för flampunktsbestämning
666* Metod för identifiering och säkring av biologiska spår
666-01* Nationell metodbeskrivning för forensiska ljuskällor
666-02* Nationell metodbeskrivning – förprövning för blod med leukomalakitgrönt-reagens
666-03* Metodbeskrivning för human bloddetektion med Bluestar OBTI
666-04* Metodbeskrivning för test för surt fosfatas med Kinds reagens
666-05* Metodbeskrivning för mikroskopisk identifiering av spermier och epitelceller
666-07* Metodbeskrivning för identifiering av hårstrån och klassificering av hårrötter
666-08* Metodbeskrivning för Minitejp
666-09* Nationell metodbeskrivning för spårsäkring av biologiska spår genom att topsa
666-10* Nationell metodbeskrivning för spårsäkring av biologiska spår genom att klippa/skära
667* Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med bombsniffaren EGIS
669* Metodbeskrivning för ljusfälts- och fluorescensmikroskopi av fibrer
670* Metodbeskrivning för polarisationsmikroskopi av fibrer
671* Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys
673 Metodbeskrivning för DMAC-test Indikativt test på förekomst av urin
674 Metodbeskrivning för detektion av fosfatjoner med gruppreagens
675 Metodbeskrivning för tvärsnitt av textilfibrer
676* Metodbeskrivning för detektion av klorid- och sulfatjoner med gruppreagens
677* Metodbeskrivning för kvantitativ bestämning av alkoholhalt med destillator
679 Metodbeskrivning för analys med mikrotermisk desorption i kombination med GC-MS
681 Metodbeskrivning för detektion av socker med gruppreagens
682 Metodbeskrivning för detektion av stärkelse med gruppreagens
690 Metodbeskrivning för läkemedelsintag och beräkning av alkoholintag vid alkoholutandningsprov
691 Metodbeskrivning för instrumenttekniska frågor och beräkningar på provdata vid alkoholutandningsprov
693* Metodbeskrivning för identifiering och detektering av organiska substanser med HPTLC
694* Metodbeskrivning för bestämning av brytningsindex för glas
696* Metodbeskrivning för forskningsmikroskop (FOMI)
697* Metodbeskrivning för svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDX)
699* Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys av fibrer
700* Metodbeskrivning för makro- och mikroskopisk identifiering av växtmaterial och svampar
701 Metodbeskrivning för påvisande av hCG med Alere hCG Casette
702* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med NMR
703* Metodbeskrivning för haltbestämning av organiska substanser med NMR
704 Metodbeskrivning för snabbtest av märkämnet Solvent Yellow 124 (SY124) i grön dieselolja
710* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av etanolhalt med densitetsmätare
711* Metodbeskrivning för jämförelseanalys av heroin, GC-FID
712* Metodbeskrivning för gaskromatografisk analys av oljor och ljusmassor
713 Metodbeskrivning för analys med tunnskiktskromatografi
714* Metodbeskrivning för påvisande av nitritförekomst (modifierad griesstest, MGT)
715* Metodbeskrivning för påvisande av kulmantelrester (koppar-nickeltestmetoden, KTM)
716 Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (foliepressmetoden, FPM)
717* Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (modifierad foliepressmetod, MFP)
718 Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med gaskromatografi med TEA detektor (GC-TEA)
721 Metodbeskrivning för rengöring av kulor och patronhylsor
724 Metodbeskrivning för framställning av stamlösning
725 Metodbeskrivning för framställning av simulatorlösning
726 Metodbeskrivning för temperaturkalibrering av våtgassimulator Guth LA34C
727* Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med realtids-PCR
727-01* Metodbeskrivning för DNA-kvantifiering med realtids-PCR
729* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av THC med GC-FID
732* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med referensinstrument
733* Metodbeskrivning för kontroll av Evidenzer avseende precision, linjäritet och stabilitet
734* Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer
735* Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av glas med svepelektronmikroskopi
736* Metodbeskrivning för typbestämning (736)
736-02* Metodbeskrivning för typutvärdering av personprov, FTA-processen
736-03* Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov
736-04* Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov, LCN
736-07* Metodbeskrivning för elektrofores med ABI 3500L/xL
736-08* Metodbeskrivning för GeneMapper ID-X
736-11* Metodbeskrivning för typutvärdering av personprov, ej FTA-processen
737* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-IRD
740 Metodbeskrivning för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål med mera i labbmiljö
741* Metodbeskrivning för avbildning av hårddisk
742* Metodbeskrivning för avbildning av minneskort och USB-minnen
743* Metodbeskrivning för avbildning av skiva
744* Metodbeskrivning för extraktion av DNA
744-02* Metodbeskrivning för DNA-extraktion av helblod med chelex
744-03* Metodbeskrivning för organisk DNA-extraktion
744-04* Metodbeskrivning för DNA-extraktion av hårrötter
744-05* Metodbeskrivning för DNA-extraktion av material med chelex 50 ml rör
744-06* Metodbeskrivning för DNA-extraktion av sperma i närvaro av övriga celler (differentiell lysering) med chelex
744-07* Metodbeskrivning för rening/koncentrering av extrakt med Amicon® Ultra-2 eller Amicon® Ultra-4
744-08* Metodbeskrivning för DNA-extraktion av blod- och sekretmaterial med chelex
744-12* Metodbeskrivning för DNA-extraktion genom direktlysering med chelex
744-13* Metodbeskrivning för DNA-extraktion med PowerMax Soil
744-14* Metodbeskrivning för DNA-extraktion med AutomateExpress
744-15* Metodbeskrivning för DNA-extraktion med EZ1 Advanced XL
749* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser GC-MSD alkohol
750* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser GC-MSD gift
751* Metodbeskrivning för jämförelseanalys av cannabisharts med GC-FID
752* Metodbeskrivning för jämförelseanalys av amfetamin med GC-MSD
754* Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk jämförelseanalys av mineraloljor
756* Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk analys av oljor och ljusmassor
757* Metodbeskrivning för mikrospektrofotometri av fibrer
760 Metodbeskrivning för undersökning angående självuppvärmande förmåga hos vätskor och fasta material
761 Metodbeskrivning för att återskapa videomaterial
762 Metodbeskrivning för testning av störande ämnen, Evidenzer
763 Metodbeskrivning för klimattestning av Evidenzer
765* Metodbeskrivning för FTA-processen (från stansning till amplifiering)
765-01* Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex® ESX 16 Fast System av personprover i FTA-processen
765-02* Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex® ESI 17 Fast System av personprover i FTA-processen
765-06* Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex® Y23 System av personprover i FTA-processen
765-07* Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex Fusion 6C System av personprover i FTA-processen
767* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av amfetamin
768* Metodbeskrivning för analys av luftprov från brandpåse med TD/GC-MS
769* Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av tändsatspartiklar i svepelektronmikroskop
772* Metodbeskrivning för analys av brandfarliga vätskor och extrakt med GC-MS
777* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-MSD (Instrumentanalys)
778* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-MSD screen
781 Metodbeskrivning för munalkohol och störande ämnen vid alkoholutandningsprov
782 Standardförfarande för undersökningar av kulpennpasta
783 Standardförfarande för blodbildsanalyser av lösa föremål
786* Standardförfarande för fotografering av skoavtryck med mera
787* Standardförfarande för fotografering av fingeravtryck
788* Standardförfarande för längdmätning i bild
789 Standardförfarande för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial
796 Standardförfarande för utläsning av ljud från mediabärare
799* Standardförfarande vid undersökning av kulor från skjutvapen
800 Standardförfarande för undersökning av fiberpennor och etanollöslig färg
801 Standardförfarande för undersökning av sedelskyddsfärg
802* Standardförfarande för undersökning av material med undersökningskod N80
803* Standardförfarande vid undersökning av patroner och patronhylsor
804* Standardförfarande vid undersökning av skjutvapen
805* Standardförfarande för undersökning av misstänkt narkotika, dopningsmedel, läkemedel och /eller hälsofarlig vara (undantag växt)
811** Standardförfarande vid undersökning av tekniskt material
813* Standardförfarande för exportering och konvertering av bild, video och ljud
816* Standardförfarande för identifiering av GHB, GBL och BD i spårmaterial samt undersökning gällande misstänkt illegal tillverkning
817* Standardförfarande för undersökning av misstänkt illegal beredning av ampuller, tabletter och kapslar
818* Standardförfarande för undersökning av föremåls samhörighet
820 Standardförfarande för granskning av lottproducent
822 Standardförfarande för processkontroll av data i centrala databasen för alkoholutandningsprov
823* Standardförfarande för sökning och förstärkning av reliefskrift
824* Standardförfarande för undersökningar rörande ingrepp och ändringar i dokument
825* Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer i bilder
826* Standardförfarande för undersökning av illegalt tillverkad sprit eller mäsk
827  Standardförfarande för systembestämning av maskinskrift
828  Standardförfarande för jämförande  undersökningar av maskinellt framställd skrift
829*  Standardförfarande för undersökning av tryckta produkter
830*  Standardförfarande för undersökning av dokumentsäkringar
832  Standardförfarande för återskapande av lösenord
833  Standardförfarande för analys av data
834*  Standardförfarande för undersökning av färg
835*  Standardförfarande för undersökning av explosivämnen
836*  Standardförfarande för undersökning av textila kontaktspår
837*  Standardförfarande för undersökning av textila material och delar från sådana
838*  Standardförfarande för provtagning av textila material, textila kontaktspår och hårstrån samt av jämförelseprover från textilier
839*  Standardförfarande för identifiering av fibrer
840*  Standardförfarande för undersökning av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder
841  Standardförfarande för materialundersökningar och materialjämförelser
842  Standardförfarande för hörbarhetsförbättring
843*  Standardförfarande för jämförande handstilsundersökningar
844*  Standardförfarande för bedömning av kravuppfyllelse för värdetrycksaker, lotter och ID-handlingar
845*  Standardförfarande för jämförelseanalys av heroin
846*  Standardförfarande för jämförelseanalys av amfetamin med GC-MSD
847*  Standardförfarande för undersökning av glas
848*  Standardförfarande för undersökning av skador i kläder
849  Standardförförfarande för undersökningar i samband med misstänkt miljöbrott
850  Standardförfarande för undersökning och bedömning av askprov i samband med misstänkt miljöbrott
852*  Nationellt standardförfarande för blod- och sekretundersökningar
853*  Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning
855  Standardförfarande för undersökning och bedömning av markprov i samband med misstänkt miljöbrott
859*  Standardförfarande för spermaundersökningar
860*  Standardförfarande för jämförelseanalys av cannabisharts med GC-FID
861*  Standardförfarande för årlig kontroll och kalibrering av Evidenzer
862*  Standardförfarande för jämförande undersökning av mineraloljor
863*  Standardförfarande för undersökning av oljor och fetter
864  Standardförfarande för hantering av EDB-prover
865  Standardförfarande för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål med mera i labbmiljö
866  Standardförfarande för besiktning av polisens tjänstevapen
867  Standardförfarande för ifrågasatta alkoholutandningsprov
868  Standardförfarande för brandplatser
869*  Standardförfarande för DNA-analys
870*  Standardförfarande för hantering av personprover
871*  Standardförfarande för hårundersökning
872*  Standardförfarande för Low Copy Number (LCN) DNA-analys
873*  Standardförfarande för undersökning av växtmaterial samt svampar som misstänks innehålla narkotika och /eller hälsofarlig vara
874*  Standardförfarande för framställning och kontroll av etanollösningar
875*  Standardförfarande för undersökning av tändsatspartiklar
876*  Standardförfarande vid undersökning av skottskador samt bestämning av skjutavstånd
877*  Standardförfarande för införande av ny analyt i befintliga metoder
879  Standardförfarande för äkthetsundersökningar av ljudmaterial
880*  Standardförfarande för utveckling av metoder inom det flexibla omfånget
883*  Standardförfarande för undersökning av vätskor och fasta material med avseende på brandfarlig vätska
886*  Standardförfarande för jämförelse av verktygsspår
887*  Standardförfarande för validering och införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering
889  Standardförfarande för identifiering av tabletter
986  Metodbeskrivning för att påvisa amylasaktivitet med Phadebas Forensic Press test
1127  Metodbeskrivning för OS X lösenord
1130  Metodbeskrivning för Linux Shadow-filer
1131  Metodbeskrivning för generella angrepp på krypterad data
1132  Metodbeskrivning för framtagande av ordlista
1141  Metod för namngivning av bildfiler
1142*  Metodbeskrivning för fotografering med forensiska ljuskällor
1143*  Metodbeskrivning för IR-fotografering
1146*  Elektrostatiskt lyft med vakuumlåda
1147*  Nationellt standardförfarande för fingeravtrycksjämförelse
1148*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksjämförelse
1149  Standardförfarande för extrahering av data från mobilenhet
1152  Metodbeskrivning för extrahering via direkt eMMC
1154  Metodbeskrivning för extrahering via JTAG/Boundary Scan
1160*  Standardförfarande för undersökning av radioutrustning
1161*  Metod för mätning av frekvensområden för radiosändare i labbmiljö
1162  Metod för mätning av ERP för radiosändare i labbmiljö
1163  Metod för mätning av sändningscykel för radiosändare i labbmiljö
1165  Standardförfarande för bildförbättring
1170*  Metodbeskrivning för sammanslagning av bilder och för rastereliminering
1232*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med 1,2-indandion
1235*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Black 1
1237*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Yellow 7
1238*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Cyanoakrylat
1240*  Nationell metodbeskrivning för infärgning av cyanoakrylatframkallade fingeravtryck med Basic Yellow 40 och Basic Red 14
1241*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Natural Yellow 3
1242*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med ninhydrin
1243*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Physical Developer
1244*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulver
1245*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulversuspension
1246*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Solvent Black 3
1247*  Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Vacuum Metal Deposition
1252*  Nationellt standardförfarande för fingeravtrycksframkallning
1321  Metodbeskrivning för identifiering av R- och S-pregabalin med högupplösande LC-MS
1329  Metodbeskrivning för infärgning av 3D-avtryck
1330*  Standardförfarande för fotografering av föremål
1331  Standardförfarande för generell fotografering på fält
1332*  Metodbeskrivning för rekonstruktionsfotografering av bildmaterial
1333*  Metodbeskrivning för fotografering av vapen
1335  Standardförfarande för fotografering av blodbilder
1336  Standardförfarande för forensisk videofilmning
1341  Metodbeskrivning för 360-fotografering
1344  Metodbeskrivning för fotografering av däckavtryck
1345  Metodbeskrivning för fotografering och filmning med UAS
1346 Metodbeskrivning för fotografering från helikopter
1348  Metodbeskrivning för rekonstruktionsfotografering av händelseförlopp
1350*  Metodbeskrivning för fotografering av fingeravtryck på runda föremål
1352  Metodbeskrivning för fotografering med mikroskop
1353*  Metodbeskrivning för skanning och reprofotografering
1370  Nationellt standardförfarande för markbunden 3D-laserskanning
1371 Metodbeskrivning för estimering av 3D-position med verktyget P3KA
1375*  Metodbeskrivning för att räkna ut skala 1:1 i bildfiler
1381  Metodbeskrivning för filevault2 HFS+
1382*  Metodbeskrivning för bestämning av halt- och identitet av dopingsubstanser i oljelösning med högupplösande LC-MS
1383  Metodbeskrivning för GC-MS-analys av organiska föreningar
1388*  Standardförfarande för utvärdering och redovisning av resultat
1396*  Standardförfarande för registersökning av ansiktsbild
1405*  Identifiering av GHB, GBL och 1,4-butandiol i vätskor med LC-MS
1406*  Standardförfarande redaktionella förändringar inom det flexibla omfånget
1407* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med fingeravtryckspasta
1408* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med märkbläck
1409* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med olja och magnetpulver
1410* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med pulver och transparent adhesivfolie
1411* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck på svarta folier
1412* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tredimensionella jämförelseavtryck av skor i formbar avtrycksmassa
1413* Nationell metodbeskrivning för avsättning av tredimensionella jämförelseavtryck av skor i porösa block
1414* Nationellt standardförfarande för samtliga fullständiga skoavtrycksjämförelser
1484*  Standardförfarande för jämförelse av daktylogram, personid, NFC Sthlm
1580 Metodbeskrivning av analys avseende beslags homogenitet med NIR hyperspektral bildanalys (Umbio)
1613*  Halt och identitet av THC och THC-syra A med högupplösande LC-MS
1625 Metodbeskrivning Fonetisk talarjämförelse L23
1627 Metodbeskrivning Semi-automatisk talarjämförelse L23
1628 Standardförfarande för talarjämförelse L23
1655 Metodbeskrivning för visuell bedömning vid kamerajämförelse
1656 Metodbeskrivning för teknisk bedömning vid kamerajämförelse
1657 Metodbeskrivning för datainsamling vid kamerajämförelse
1658 Metodbeskrivning för PRNU-extraktion ur bildfiler
1659 Metodbeskrivning för PRNU-extraktion ur videofiler
1660 Metodbeskrivning för PRNU-jämförelse vid kamerajämförelse
1661 Metodbeskrivning för resultatvärdering vid kamerajämförelse
1663* Standardförfarande för införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering inom fingeravtrycksframkallning
1664 Standardförfarande för forensisk fotografering Lokus
1665 Standardförfarande för forensisk fotografering Kriminaltekniker
1668* Standardförfarande för bearbetning av inkomna digitala bild- och videofiler
1669* Metodbeskrivning för bildbehandling av forensiska bildfiler
1670 Metodbeskrivning för forensisk videoredigering
1745 Standardförfarande för kamerajämförelse
1761 Standardförfarande för forensisk fotografering av spår i form av detaljer, skador och märken
1763 Nationellt Standardförfarande för automatisk analys av bildmaterial
1821* Metodbeskrivning för identifiering av R- och S-pregabalin samt gabapentin med LC-MS/MS
1828* Metodbeskrivning för amplifiering
1829* Metodbeskrivning för mixutprövning av DNA-analyskit
1829-05* Metodbeskrivning för mixutprövning av qPCR-kit
1829-06* Metodbeskrivning för mixutprövning av STR-kit
1829-07* Metodbeskrivning för förenklad mixutprövning av STR-kit
1858* Halt heroin med LC-MS/MS
1865* Standardförfarande för dna-registerärenden
1872 Standardförfarande för 3D-positionering från bild
1879 Standardförfarande för specialanalys av hår
1881 Metodbeskrivning för morfologisk undersökning av djurhår
1888 Metodbeskrivning för morfologisk undersökning av humana hår
1944* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av kokain
1967 Nationell metodbeskrivning för datainsamling med markbunden 3D-laserskanning
1973 Nationell metod för fotografering och skanning av tvådimensionella jämförelseavtryck från skor
1997 Metodbeskrivning för elektroetsning av bearbetade märkningar
1998 Standardförfarande för framtagande av bearbetade märkningar
2058 Standardförfarande för X01-uppackning
2095 Nationellt standardförfarande för vapenundersökningar
2109 Standardförfarande för jämförelse av däck- och handskavtryck
2111 Standardförfarande för undersökningar i samband med misstänkt illegal tillverkning och beredning av narkotika
2261*
Metodbeskrivning identifiering av fruktsyror med högupplösande LC-MS
2283 Standardförfarande för akustisk överhörningsmätning
2284 Metodbeskrivning för kalibrering - akustisk överhörningsmätning
2285 Metodbeskrivning för mätmetod - akustisk överhörningsmätning
2301 Standardförfarande för undersökning och bedömning av vattenprov i samband med misstänkt miljöbrott
2356 Nationellt standardförfarande för undersökning av ammunition
2364 Standardförfarande för Standardpresentation av 3D-modell
2366 Metodbeskrivning för Presentationsberedning av 3D-modell
2396 Standardförfarande för mängdbedömning av cannabisharts och cannabisextrakt
2454 Standardförfarande för forensisk kroppsfotografering
2455 Metodbeskrivning för fotografering av kropp för bildjämförelse
2456 Metodbeskrivning för fotografering av blåmärken och andra skador på, i och under hud