Tillstånd - söka

Du kan behöva tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Du kan till exempel behöva tillstånd för att ha en uteservering, för att anordna loppis på offentlig plats eller för att samla människor till en demonstration.

Du behöver oftast betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Avgiften är olika beroende på vilket tillstånd du söker. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Ändrade regler om begränsningar fr.o.m. den 19 januari 2022

Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas inomhus får antalet deltagare uppgå till högst 500. Om anordnaren delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner får man ha 500 deltagare per sektion. Dessutom ska du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 deltagare anpassa ditt arrangemang efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd avseende bl.a. krav på sittplats, avstånd mellan sällskap och storlek på sällskapet. Om du anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare ska du dessutom alltid ställa krav på att deltagarna uppvisar vaccinationsbevis.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Fylla i blanketter digitalt

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe Reader. Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe Reader kan du ladda ner gratis från  Adobes webbplats