Tillstånd - söka

Du kan behöva tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Du kan till exempel behöva tillstånd för att ha en uteservering, för att anordna loppis på offentlig plats eller för att samla människor till en demonstration.

Du behöver oftast betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Avgiften är olika beroende på vilket tillstånd du söker. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Tillfällig begränsning av antal deltagare

Antalet deltagare som samtidigt får besöka en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är för närvarande begränsat. Hur många deltagare som tillåts är bl.a. beroende av om evenemanget genomförs inomhus eller utomhus samt om deltagarna anvisas sittplats eller inte.  

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna har möjlighet att begränsa antalet deltagare ytterligare. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om vad som gäller i just ditt län.

Fylla i blanketter digitalt

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe Reader. Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe Reader kan du ladda ner gratis från  Adobes webbplats

Fler tips om du har problem med  pdf-filer