Tillstånd - söka

Du kan behöva tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Du kan till exempel behöva tillstånd för att ha en uteservering, för att anordna loppis på offentlig plats eller för att samla människor till en demonstration.

Du behöver oftast betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Avgiften är olika beroende på vilket tillstånd du söker. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Inga deltagartak från och med 29 september

Den 29 september tas deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Deltagarbegränsningar med syfte att motverka spridningen av covid-19 har funnits sedan mars 2020. Hur många som tillåtits att delta i arrangemang har bl.a. berott på om sammankomsten/tillställningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna anvisas sittplats eller inte. Tidigare har det också funnits krav på att varje deltagare ska kunna disponera viss yta. Nu tas alltså samtliga fasta deltagarbegränsningar bort.

Om du har ett pågående tillståndsärende hos polisen (som gäller en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska hållas den 29 september eller senare) och du vill justera din ansökan i anledning av att deltagartaken tas bort går det bra att kontakta den rättsenhet som handlägger din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här. Glöm inte att ange ditt diarienummer vid kontakt.

Om du redan har ett tillstånd från Polismyndigheten (som gäller en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska hållas den 29 september eller senare) behöver du ansöka på nytt om du vill ha fler deltagare än vad som framgår av ditt tillståndsbevis. Detta eftersom Polismyndigheten behöver göra en ny prövning av ordnings- och säkerhetsläget om deltagarantalet höjs.

Polismyndigheten har, precis som tidigare, möjlighet att begränsa deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det krävs med hänsyn till ordning och säkerhet.

Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna har möjlighet att begränsa antalet deltagare ytterligare. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din sammankomst eller tillställning.

Fylla i blanketter digitalt

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe Reader. Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe Reader kan du ladda ner gratis från  Adobes webbplats