Tillstånd - söka

Som företagare eller privatperson kan du behöva tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Ha uteservering eller loppis på en offentlig plats eller samla människor till en demonstration är exempel på när du kan behöva tillstånd.

Du behöver oftast betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Avgiften är olika beroende på vilket tillstånd du söker. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Begränsa antalet deltagare

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte får hållas i Sverige. För evenemang med sittande deltagare finns under vissa förutsättningar möjlighet att ha högst 300 deltagare.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på ett serveringsställe träffas inte av begränsningen på högst 50 deltagare, med undantag för danstillställningar.

Evenemang med högst 300 sittande deltagare

Undantag för serveringsställen

Särskilda regler för danstillställningar

Länsstyrelsen har möjlighet att begränsa antalet deltagare ytterligare inom länet eller delar av det. Begränsningar som meddelas av regeringen eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om vad som gäller i just ditt län.

Fylla i blanketter på skärmen

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe reader. 

Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe reader kan du ladda ner gratis från Adobes webbplats

Spar alltid blanketten på din dator innan du fyller i den. Öppna sedan blanketten med Adobe reader, fyll i blanketten och spar den igen. I annat fall kan information du skrivit in försvinna.

Fler tips om du har problem med  pdf-filer