Sök
Stäng Meny

Handel med begagnade varor – anmäl via e-tjänst

Du som vill köpa och sälja vissa begagnade varor måste anmäla handeln för registrering hos polisen innan du startar din verksamhet. Det gäller även för auktionsförsäljning och om du tar emot begagnade varor för omarbetning.

Vad är yrkesmässig handel?

Med handel menas försäljning, inköp och inbyteshandel. Handel som sker från ett fast försäljningsställe är som regel att betrakta som yrkesmässig handel. För att handeln skall anses som yrkesmässig krävs att den har en viss omfattning och varaktighet. Det finns inget krav på vinst- eller förvärvssyfte.

Handel med dessa varor behöver anmälas för registrering

All yrkesmässig handel med varor behöver inte anmälas för registering, till exempel omfattas inte kläder. Se listan nedan för att se vilka typer varor som omfattas.

Lista över varor som behöver anmälas

 • naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,
 • föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,

 • målningar, teckningar, grafik och skulpturer,
 • konstalster av glas, porslin och annan keramik,

 • mopeder, cyklar och motorsågar,
 • fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande,

 • kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,
 • datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,
 • mobiltelefoner och telefaxapparater,
 • radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,
 • navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,

 • vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen  (1996:67),

 • skidutrustning med undantag för kläder.

Kontakta polisen om du är osäker på om din verksamhet och dina varor måste anmälas för registrering.

Anmäl handel via e-tjänst

I e-tjänsten kan du både anmäla handel med begagnade varor och auktionsförsäljning.

Innan du startar e-tjänsten

Har jag möjlighet att använda e-tjänsten?

Om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda blankett istället. 

Tänk på att anmäla i god tid och att fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Starta e-tjänsten för handel med begagnade varor

Behandling av personuppgifter

Vid anmälan för registrering om handel med begagnade varor, eller anmälan för registrering med anledning av auktionsförsäljning, behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med anmälan behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag (1999:271) om handel med begagnande varor. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Ändamålet med behandlingen är att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen återkomna varor och att underlätta för Polismyndighetens efterspaningar av sådana varor. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blanketter

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i en blankett som du skickar till polisen.

Skyldigheter för dig som handlar med begagnade varor

Du som handlar med begagnade varor har vissa skyldigheter enligt lagen. Skyldigheterna finns till för att förhindra brott och för att hjälpa polisen att lösa brott.

Du måste föra anteckningar om de varor som du köpt eller tagit emot i din verksamhet. Du är skyldig att på begäran lämna anteckningarna och övriga handlingar som avser mottagna varor till polisen. Polisen kan också begära att du undersöker om du tagit emot särskilda begagnade varor och om du har dem kvar.

Du måste ge polisen tillträde till utrymmen där du har din verksamhet. Polisen har också rätt att granska din bokföring och övriga handlingar.

Du måste vänta en månad från det att du mottagit en vara till dess du lämnar den vidare eller bearbetar den. Du får inte ta emot begagnade varor av någon som

 • är okänd för dig och inte kan styrka sin identitet med pass, körkort eller annan id-handling.
 • är under 18 år och saknar bevis för att han eller hon har rätt att förfoga över varan
 • är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Om du upphör med handel som du registrerat ska du anmäla det hos polisen i samma region där du registrerade handeln.