Registrera handel med begagnade varor

Du som vill köpa och sälja vissa begagnade varor måste registrera handeln hos polisen innan du startar din verksamhet. Det gäller även för auktionsförsäljning och om du tar emot begagnade varor för omarbetning.

Du måste registrera din verksamhet om du handlar med följande varor:

 • naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,
 • mopeder, cyklar och motorsågar,
 • fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande,
 • kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,
 • datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,
 • radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,
 • föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,
 • vapen (med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67)),
 • mobiltelefoner och telefaxapparater,
 • navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,
 • skidutrustning (med undantag för kläder),
 • målningar, teckningar, grafik och skulpturer,
 • konstalster av glas, porslin och annan keramik.

Kontakta polisen om du är osäker på om din verksamhet och dina varor måste registreras.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Handel med begagnade varor, anmäla (blankett att fylla i digitalt)

Handel med begagnade varor, anmäla (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Auktionsförsäljning, anmäla (blankett att fylla i digitalt)

Auktionsförsäljning, anmäla (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i den region där handel ska bedrivas. Du kan även lämna blanketten på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökningar och anmälningar

Hitta polisstation och öppettider

3. Du får ett besked

Du får ett bevis om registrering från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid anmälan för registrering om handel med begagnade varor, eller anmälan för registrering med anledning av auktionsförsäljning, behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med anmälan behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag (1999:271) om handel med begagnande varor. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Ändamålet med behandlingen är att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen återkomna varor och att underlätta för Polismyndighetens efterspaningar av sådana varor. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Skyldigheter för dig som handlar med begagnade varor

Du som handlar med begagnade varor har vissa skyldigheter enligt lagen. Skyldigheterna finns till för att förhindra brott och för att hjälpa polisen att lösa brott.

Du måste föra anteckningar om de varor som du köpt eller tagit emot i din verksamhet. Du är skyldig att på begäran lämna anteckningarna och övriga handlingar som avser mottagna varor till polisen. Polisen kan också begära att du undersöker om du tagit emot särskilda begagnade varor och om du har dem kvar.

Du måste ge polisen tillträde till utrymmen där du har din verksamhet. Polisen har också rätt att granska din bokföring och övriga handlingar.

Du måste vänta en månad från det att du mottagit en vara till dess du lämnar den vidare eller bearbetar den. Du får inte ta emot begagnade varor av någon som

 • är okänd för dig och inte kan styrka sin identitet med pass, körkort eller annan id-handling.
 • är under 18 år och saknar bevis för att han eller hon har rätt att förfoga över varan
 • är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Om du upphör med handel som du registrerat ska du anmäla det hos polisen i samma region där du registrerade handeln.