Handel med begagnade varor

Registrera yrkesmässig handel med begagnade varor innan handeln påbörjas.

Du som vill bedriva yrkesmässig handel med vissa begagnade varor måste registrera handeln hos polisen. Det gäller också om du ska arbeta med auktioner samt om du tar emot begagnade varor för ombearbetning.

De varor som du behöver anmäla är:

 • Föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver, platina, koppar, mässing, tenn eller brons
 • Naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar
 • Mopeder och cyklar
 • Fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande varor
 • Kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning
 • Radio- och tv-apparater, videobandspelare
 • Mobiltelefoner
 • Telefaxapparater
 • Musikinstrument och musikanläggningar
 • Vapen (dock ej skjutvapen som omfattas av vapenlagen SFS 1996:67)
 • Ur
 • Kikare
 • Navigationsinstrument och kommunikationsapparater
 • Skidutrustning (dock ej kläder)
 • Målningar, teckningar, grafik och skulpturer
 • Konstalster av glas, porslin och annan keramik.

Kontakta polisen om du är osäker på om din verksamhet och dina varor måste registreras.

Om du upphör med handel som kräver registrering ska du anmäla detta hos polisen i samma region där du registrerade den.

Anmäl handel med begagnade varor – så här gör du:

1. Fyll i blanketten

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Du kan också skriva ut och fylla i blanketten för hand. Se till att blanketten är komplett ifylld.

2. Skicka anmälan

Skicka blanketten via e-post eller per post till polisen i den region tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan också registrera handeln på en polisstation

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss vid anmälan om registrering av handel med begagnade varor för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag (1999:271) om handel med begagnade varor. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att försvåra avsättningen av stulna eller annars olovligen åtkomna varor och för att underlätta Polismyndighetens efterspaningar av sådana varor. Uppgifterna sparas tills vidare.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Dina skyldigheter som handlare med begagnade varor

Du som bedriver handel med begagnade varor har vissa skyldigheter enligt lagen. De är till för att förhindra eller hjälpa polisen att lösa eventuella brott.

Du måste föra anteckningar om de varor som du köpt eller på annat sätt tagit emot i din verksamhet. Du ska kunna ge anteckningarna till polisen om vi ber dig. Polisen kan också begära att du undersöker om du tagit emot särskilda begagnade varor och om de finns kvar.

Polisen utövar tillsyn så att handel med begagnade varor bedrivs på ett regelrätt sätt. Det betyder att du måste ge polisen tillträde till utrymmen där du bedriver din verksamhet. Polisen har också rätt att granska din bokföring och övriga handlingar.

Du måste vänta en månad från det att du mottagit en vara till dess du lämnar den vidare eller bearbetar den. Du får inte ta emot begagnade varor av någon som

 • är okänd för dig och inte kan styrka sin identitet med pass, körkort eller annan id-handling.
 • är under 18 år, om inte personen kan bevisa att han eller hon har rätt att förfoga över varan.
 • är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Till toppen