Ansök om tillstånd för att skjuta inom detaljplanelagt område

Du behöver tillstånd för att få skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

När polisen prövar din ansökan kontrolleras din lämplighet och om det finns tillräckliga skäl till att skjuta inom detaljplanelagt område.

Det kan exempelvis gälla

  • kommunjägare
  • skyddsjakt
  • bekämpning av skadedjur.

Gör ansökan i god tid

Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende.

Ansök om tillståndet – så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Fyll i den tomma rutan längst upp i ansökan och skriv skottlossning.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas en inbetalningsavi till dig via post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd för skjutning inom detaljplanelagt område är 1 660 kronor per person som ska använda sig av tillståndet.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Till toppen