Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område

Du behöver tillstånd för att få skjuta med eldvapen inom detaljplanerat område.

När din ansökan prövas kontrollerar vi din lämplighet och om det finns tillräckliga skäl till att skjuta inom detaljplanerat område. Tillräckliga skäl kan vara något av följande: 

  • du är kommunjägare
  • du ska utföra skyddsjakt
  • du arbetar med bekämpning av skadedjur.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Gör så här:

1. Fyll i blanketten 

Skriv "skottlossning" i den tomma rutan under "Ansökan/anmälan avser". 

Sök tillstånd för skottlossning  (blankett att fylla i digitalt)

Sök  tillstånd för skottlossning (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller post till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna ansökan och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala  avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgiften för att söka tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område är 1 660 kronor.

Du får inte tillbaka avgiften om du inte får ett tillstånd.

Behandling av personuppgifter Stäng

Vid ansökan om tillstånd för skottlossning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun under handläggningen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag