Ansök om tillstånd för att använda skjutbana

Du behöver tillstånd för att använda skjutbana. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

När polisen prövar din ansökan kontrolleras om skjutbanan uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och därför genomförs en besiktning.

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser till polisen i olika län

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd för användande av skjutbana är 7 100 kronor. Ska du förnya ett tillstånd är avgiften 320 kronor. 

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Mer information

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana

Till toppen