Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för att använda skjutbana

En skjutbana får enligt ordningslagen bara användas efter tillstånd från Polismyndigheten. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

När polisen prövar din ansökan kontrolleras om skjutbanan uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och därför genomförs en besiktning.

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd för användande av skjutbana är 5 700 kronor. Ska du förnya ett tillstånd är avgiften 250 kronor. 

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Mer information

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana

Till toppen