Sök

Skjutbana – sök tillstånd

Du behöver tillstånd från polisen för att använda en skjutbana.

När din ansökan prövas kontrollerar vi att skjutbanan uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och därför görs en besiktning.

Gör så här: 

1. Fyll i blanketten 

Sök tillstånd att använda skjutbana (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 1 MB)

Sök tillstånd för att använda skjutbana (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 149 kB)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spara den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för att använda en skjutbana är 7 100 kronor. Ska du förnya ett tillstånd är avgiften 320 kronor per skjutbana. 

Du får inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. 

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för skjutbana behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter