Försäljning av dyrkverktyg

Ansök om tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg.

Med dyrkverktyg menar vi föremål som kan ersätta nycklar för att öppna upp lås. Till exempel:

 • Dyrkpistoler
 • Petnålar med vridverktyg
 • Bladfjädrar
 • Krokar
 • Skruvmejslar
 • Knivar som genom böjning eller slipning formats på ett sätt att de kan ersätta en nyckel

Det är bara tillåtet att sälja dyrkverktyg till någon som har verkliga behov och till exempel behöver det i sitt yrke. Du får inte sälja dyrkverktyg till någon som du misstänker kommer att missbruka verktygen.

Ansök om tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg i god tid.

Så här gör du

1. Fyll i blanketten

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Du kan också skriva ut och fylla i blanketten för hand. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig och det innebär att din ansökan tar längre tid.

2. Skicka ansökan

Skicka blanketten via e-post eller per post till polisen i den region tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan också ansöka på en polisstation

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Skyldigheter för dig som säljer dyrkverktyg

Du som får tillstånd att sälja dyrkverktyg har vissa skyldigheter enligt lag. De är till för att förhindra och hjälpa polisen att lösa eventuellt brott.

Vid varje försäljningstillfälle måste du anteckna detta i en särskild försäljningsbok:

 • Datum för försäljningen
 • Köparens namn
 • Köparens personnummer
 • Köparens yrke
 • Köparens adress
 • Vad som har sålts och i vilken kvantitet
 • Typ av legitimation som köparen visar (handlingen måste ha foto, till exempel svenskt pass, körkort eller svenskt nationellt id-kort)
 • Motiveringen till köparens behov av verktygen

Du måste också föra en lagerbok där ditt nuvarande lager av dyrkverktyg redovisas. Du ska spara både försäljningsboken och lagerboken i tio år framåt. Om verksamheten upphör ska du lämna in lagerboken och försäljningsboken till polisen.

Till toppen