Sök

Dyrkverktyg – sök tillstånd

Du som ska sälja dyrkverktyg behöver tillstånd från polisen. Du som får tillstånd har också vissa skyldigheter, som att föra en lagerbok och en försäljningsbok.

Med dyrkverktyg avses föremål som kan ersätta nycklar för att öppna lås, som till exempel

 • dyrkpistoler och petnålar med tillhörande vridverktyg
 • så kallad ”slunga”
 • för dyrkning särskilt utformade bladfjädrar och krokar
 • skruvmejslar, knivar, hårnålar och liknande föremål, som genom böjning eller slipning formats på ett speciellt sätt för att ersätta den nyckel som hör till ett lås

Det är bara tillåtet att sälja dyrkverktyg till någon som har verkliga behov och till exempel behöver det i sitt yrke. Du får inte sälja dyrkverktyg till någon som du misstänker kommer att missbruka verktygen.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare.

Under vår och sommar är det många som samtidigt ansöker om olika slags tillstånd hos polisen och det kan därför ta längre tid att få ett besked.

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Dyrkverktyg, sök tillstånd för att sälja (blankett att fylla i digitalt), pdf (pdf, 2 MB)

Dyrkverktyg, sök tillstånd för att sälja (blankett att skriva ut och fylla i för hand), pdf (pdf, 161 kB)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i den region tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för försäljning av dyrkverktyg behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1079:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Skyldigheter för dig som säljer dyrkverktyg

Du som får tillstånd att sälja dyrkverktyg har vissa skyldigheter enligt lag. De är till för att förhindra brott och hjälpa polisen lösa brott.

Varje tillfälle du säljer något måste du anteckna följande i en särskild försäljningsbok:

 • datum för försäljningen
 • köparens namn
 • köparens personnummer
 • köparens yrke
 • namn på köparens företag (i förekommande fall)
 • köparens adress och telefonnummer
 • vad som sålts och i vilket antal
 • typ av legitimation som köparen visat (handlingen måste ha foto, som svenskt pass, svenskt nationellt id-kort eller körkort)
 • köparens motivering för behov av verktygen.

Du måste också föra en lagerbok där ditt nuvarande lager av dyrkverktyg redovisas.

Spar försäljningsboken och lagerboken i tio år

Du ska spara både försäljningsboken och lagerboken i tio år framåt. Om verksamheten upphör ska du lämna in lagerboken och försäljningsboken till polisen.