Sök tillstånd för att sälja dyrkverktyg

Du som ska sälja dyrkverktyg behöver tillstånd från polisen. Du som får tillstånd har också vissa skyldigheter, som att föra en lagerbok och en försäljningsbok.

Med dyrkverktyg menar vi föremål som kan ersätta nycklar för att öppna lås, som till exempel

 • dyrkpistoler
 • petnålar med vridverktyg
 • bladfjädrar
 • krokar
 • skruvmejslar
 • knivar som genom böjning eller slipning formats på ett sätt att de kan ersätta en nyckel.

Det är bara tillåtet att sälja dyrkverktyg till någon som har verkliga behov och till exempel behöver det i sitt yrke. Du får inte sälja dyrkverktyg till någon som du misstänker kommer att missbruka verktygen.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Dyrkverktyg, sök tillstånd för att sälja (blankett att fylla i digitalt), pdf

Dyrkverktyg, sök tillstånd för att sälja (blankett att skriva ut och fylla i för hand), pdf

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i den region tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev. 

Skyldigheter för dig som säljer dyrkverktyg

Du som får tillstånd att sälja dyrkverktyg har vissa skyldigheter enligt lag. De är till för att förhindra brott och hjälpa polisen lösa brott.

Varje tillfälle du säljer något måste du anteckna följande i en särskild försäljningsbok:

 • datum för försäljningen
 • köparens namn
 • köparens personnummer
 • köparens yrke
 • köparens adress
 • vad som sålts och i vilket antal
 • typ av legitimation som köparen visat (handlingen måste ha foto, som svenskt pass, svenskt nationellt id-kort eller körkort)
 • köparens motivering för behov av verktygen.

Du måste också föra en lagerbok där ditt nuvarande lager av dyrkverktyg redovisas.

Spar försäljningsboken och lagerboken i tio år

Du ska spara både försäljningsboken och lagerboken i tio år framåt. Om verksamheten upphör ska du lämna in lagerboken och försäljningsboken till polisen.