Tillstånd och regler för fyrverkerier

Du kan behöva tillstånd för att avfyra fyrverkerier, både utomhus, inomhus och i samband med idrottsevenemang.

När tillstånd krävs

Nya regler för raketer med styrpinne

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen. För mer information se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB eller kontakta din kommun eller polisen.

Utomhus

När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom. Kommuner kan även ha lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Om du är osäker på om det krävs tillstånd, kontakta din kommun eller vänd dig till polisen. 

Inomhus

Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar krävs tillstånd. Det finns tillfällen då undantag görs, efter prövning av polisen. Kontakta alltid polisen.

Vid idrottsarrangemang

På en idrottsanläggning får inte pyrotekniska varor tas med eller användas om inte polisen gett tillstånd till detta.

Allmänna regler för fyrverkerier

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Ansvar för användning och försäljning

  • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.
  • Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
  • För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Krav för raketer, latexballonger och svävande lyktor, Transportstyrelsen

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked.

Gör så här:

1. Fyll i blanketten 

Sök tillstånd för att använda pyrotekniska varor (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för att använda pyrotekniska varor (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Tänk på att fylla i ansökan utförligt så att vi kan bedöma din ansökan med tanke på ordning och säkerhet. Ta gärna hjälp av Säkerhetsguiden för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för fyrverkerier (pyrotekniska varor) är 870 kronor.

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag

Relaterat innehåll