Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för fyrverkerier

Det kan krävas tillstånd om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller i samband med idrottsevenemang. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

När tillstånd krävs för fyrverkerier

Utomhus

När fyrverkerier ska avfyras utomhus i ett tätbebyggt område kan det krävas tillstånd. Är du osäker på om det krävs tillstånd, kontakta din kommun eller polisen.

Inomhus

Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar krävs tillstånd. Det finns tillfällen då undantag görs, efter prövning av polisen. Kontakta alltid polisen.

Idrottsarrangemang

På en idrottsanläggning får inte pyrotekniska varor tas med eller användas om inte polisen gett tillstånd till detta.

Ansök tillståndet - så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Det är viktigt att du får med korrekta uppgifter för att vi ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet. Se till att följande finns med:

  • Ange adress för sammankomsten.
  • Skiss/karta: om du vill ställa upp något, till exempel ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen/kartan, med placering och mått.
  • Vid större allmänna sammankomster där en stor mängd personer kan tänkas samlas, ska även en riskanalys bifogas med ansökan.

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende.Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd fyrverkerier (pyrotekniska varor) är 700 kr.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

För vägledning om risk- och säkerhetsbeskrivning, se säkerhetsguiden från MSB (Myndighet för samhällsskydd och beredskap).

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Under vår och sommar har vi "högsäsong" med ett väldigt stort inflöde av ansökningar. Det kan innebära förlängda handläggningstider.

Mer information om fyrverkerier och smällare

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Ansvarig för användning och försäljning

Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.

För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Du hittar information om vad som gäller för svävande lyktor och ballonger på Transportstyrelsens webbplats.

Till toppen