Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för larminstallation

För företag som bedriver larminstallationsverksamhet behövs tillstånd från polisen. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

Bevakningsföretag som avses i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, behöver inte söka tillstånd för att installera larmanläggningar.

Läs om lagen (1974:191) om bevakningsföretag på Sveriges riksdags webbplats

Polisen prövar om du har kunskapen, lämpligheten och organisationen för att bedriva larminstallationsverksamhet kopplat till en larmcentral.

Ansök om tillståndet - så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Ansökan om tillstånd för larminstallationer (Fyll i digitalt)

Ansökan om tillstånd för larminstallationer (Skriv ut och fyll i för hand)

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Till ansökan ska även bifogas

  • registreringsbevis med konkursfrihetsbevis för aktiebolag eller handelsbolag
  • personbevis med konkursfrihetsbevis för enskild person; inte äldre än tre månader
  • personbevis för föreståndare; inte äldre än tre månader.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd för larminstallation är 2 300 kr.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Till toppen