Sök

Larminstallation – sök tillstånd

Företag som ska sälja, installera och reparera larm behöver tillstånd från polisen.

När din ansökan behandlas kontrollerar vi att du har den kunskap som krävs och att du i övrigt är lämpad för att arbeta med larm. Ditt företag måste också ha en för verksamheten lämplig organisation. 

Bevakningsföretag som har fått tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen behöver inte tillstånd för att installera larm. Läs vidare om sådan auktorisation i Lagen (1974:191) om bevakningsföretag, Sveriges riksdag.

Tänk på att söka i god tid och fylla i alla uppgifter

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare.

Under vår och sommar är det många som samtidigt ansöker om olika slags tillstånd hos polisen och det kan därför ta längre tid att få ett besked.

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Sök tillstånd för att installera larm (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 2 MB)

Sök tillstånd för att installera larm (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 265 kB)

Tänk på att skicka med följande i din ansökan:  

  • Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma (Bolagsverket).
  • För enskild firma ska du även skicka med konkursfrihetsbevis (Bolagsverket).

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider 

3. Betala avgiften

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgiften för att söka tillstånd för att installera larm är 2 900 kronor. 

Avgiften tas ut för att vi ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås.

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för att bedriva larminstallationsverksamhet behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Uppgifterna sparas tills vidare. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter