Ansök om tillstånd för larminstallation

Med larminstallationsverksamhet menar vi yrkesmässig verksamhet för installation, montering, reparation eller ändring av larmanläggningar. Du som bedriver sådan verksamhet behöver tillstånd från polisen.

Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

Bevakningsföretag som avses i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, behöver inte söka tillstånd för att installera larmanläggningar.

Läs om lagen (1974:191) om bevakningsföretag på Sveriges riksdags webbplats

Polisen prövar om du har kunskapen, lämpligheten och organisationen för att bedriva larminstallationsverksamhet kopplat till en larmcentral.

Ansök om tillståndet – så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Blanketter för ansökan om tillstånd för larminstallation

Ansökan om tillstånd för larminstallationer (fyll i digitalt)

Ansökan om tillstånd för larminstallationer (skriv ut och fyll i för hand)

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Till ansökan ska även bifogas

  • Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma (beställs av Bolagsverket).
  • Vid enskild firma bifogas även konkursfrihetsbevis (beställs av Bolagsverket).
  • Personbevis för föreståndare, inte äldre än tre månader (beställs av Skatteverket).

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.  Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd för larminstallation är 2 900 kronor.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Till toppen