Sök

Vapen – regler och tillstånd

Handbok och föreskrifter

Polisens handbok för handläggning av vapenärenden samt föreskrifterna där alla ändringar är sammanställda.

Handbok för vapenärenden (pdf, 923 kB)

Konsoliderade föreskrifter och allmänna råd (pdf, 318 kB)

Förvara och transportera vapen

När du ansöker om vapentillstånd måste du ange hur och var dina vapen ska förvaras. 

Förvara, förflytta och transportera vapen

Förvara vapen hos någon annan

Knivar och andra farliga föremål

Det är förbjudet att ha knivar och andra farliga föremål på allmän plats om inte innehavet är befogat.

Knivar och andra farliga föremål

Märka vapen vid tillverkning

Om du tillverkar ett vapen eller vapendelar måste du ge föremålet en unik märkning. 

Märka vapen vid tillverkning