Sök
Stäng Meny

Vapen - regler och tillstånd

För att få inneha ett vapen för exempelvis jakt, målskytte eller en vapensamling behöver du vapenlicens. Olika regler gäller också för förvaring, transport, införsel/utförsel och inlämning av vapen.

Ansöka om vapentillstånd

För att få inneha vapen och ammunition måste du ansöka om vapenlicens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen.

Skicka med originallicensen

När du köper vapen från en privatperson måste du även skicka in säljarens originallicens tillsammans med din ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen. Det gäller även när du ansöker om förnyelse av tillstånd. Originallicensen ska vara märkt med ditt (sökandes) personnummer.

Utebliven originallicens hindrar polisen från vidare handläggning av ansökan. Detta följer av 2 kap. 6 § vapenförordningen (1996:70).

Ansök om vapentillstånd/licens

Regler för vapenlicens

Du är skyldig att ha med dig din vapenlicens när du ska transportera vapen, exempelvis till jakt eller målskytte.

Hantering av vapenlicens

Regler för jaktvapen

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen. Dessutom kontrollerar polisen att du är lämplig.

Jaktvapen

Regler för målskytte

För att beviljas tillstånd för målskjutningsvapen måste du vara aktiv medlem i en skytteförening.

Målskytte

Vapenmagasin

Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning eller samling) ingår också rätt att inneha vapenmagasin som passar till vapnet. För övriga ändamål krävs däremot särskilt tillstånd, som Polismyndigheten prövar. 

Vapenmagasin

Ljuddämpare

Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning) ingår också rätt att inneha ljuddämpare som passar till vapnet. För övriga ändamål krävs däremot särskilt tillstånd, som Polismyndigheten prövar. Tillståndet kan främst ges för samlarändamål.

Ljuddämpare

Ansök om vapenlicens för skytteförening

Vid ansökan om licens fyll i organisationsnumret med tolv siffror, de två första är alltid 16. Vid avsaknad av organisationsnummer skrivs 16000000-0000.

Vapenlicens för skytteförening

Regler för luftvapen, paintball och övriga vapen

Vapen vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder är som huvudregel tillståndspliktiga. I vissa fall kan de anses effektbegränsande enligt vapenlagen.

Luftvapen, paintball och övriga vapen

Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Knivar och andra farliga föremål

Förmedling av vapen och ammunition

Det krävs tillstånd för att som vapenmäklare yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition.

Förmedling av vapen och ammunition

Märkning av vapen

Den som tillverkar vapen och/eller vapendelar ska märka föremålet med en unik märkning.

Märkning av vapen

Handel med skjutvapen

För att få driva handel med skjutvapen måste du ha tillstånd från polisen. Gör din ansökan enligt instruktionerna på den här sidan.

Handel med skjutvapen

Regler för förvaring och transport av vapen

När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Som vapeninnehavare är du enligt vapenlagen ansvarig för att dina vapen förvaras i ett godkänt vapenskåp.

Förvaring och transport

Regler för införsel och utförsel av vapen

Olika regler gäller för införsel- och utförsel av skjutvapen till och från Sverige beroende på om den är tillfällig eller permanent, till ett land inom eller utanför EU eller till ett nordiskt land.

Införsel och utförsel av vapen

Ansök om europeiskt skjutvapenpass

Den som har vapentillstånd i Sverige har möjlighet att erhålla ett europeiskt skjutvapenpass. Det är en reselegitimation som ger innehavaren möjlighet att vid resa inom EU inneha de vapen som är införda i passet.

Europeiskt skjutvapenpass

Regler för dödsbo

När en person som innehar vapen har avlidit måste en anmälan skickas in till polisen och vapnen tas om hand.

Dödsbo

Regler för minnes- och samlingsvapen

För att få vapenlicens för skjutvapen till en vapensamling krävs ett seriöst vapensamlarintresse. För minnesvapen krävs att vapnet har ett särskilt affektionsvärde för dig.

Minnes- och samlingsvapen

Deaktivering

För att få tillstånd att inneha skjutvapen i kategori A med prydnads- eller särskilt affektionsvärde måste vapnen vara deaktiverade.

Deaktivering av vapen

Regler för inlämning och skrotning av vapen

Det är bara polisen som får skrota skjutvapen. Polisen löser även in vapen från dödsbon och från vapenägare som fått sin licens återkallad.

Inlämning och skrotning av vapen

Vapentillstånd stämplas och signeras inte längre

Det finns ingen skyldighet att stämpla eller signera vapentillstånd. En vapenlicens utan signatur och stämpel är alltså lika giltig som en vapenlicens med signatur och stämpel. Som ett led i arbetet kring digitalisering och effektivisering stämplas och signeras därför inte vapentillstånd längre.