Sök

Ljuddämpare

Ljuddämpare ska inte jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Ljuddämpare ska inte jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

  • Den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får inneha ljuddämpare som passar till vapnet.
  • Att passa till vapnet innebär att ljuddämparens anslutningsgänga och utgångshål möjliggör skjutning med ljuddämparen monterad på vapnet.
  • En vapenlicens visar normalt inte om en ljuddämpare passar till vapnet.
  • Överlåtaren har straffrättsligt ansvar om mottagaren inte har rätt att inneha ljuddämparen.
  • Det finns inga begränsningar när det gäller modeller, antal eller användningsområden.
  • Den som idag har ett befintligt tillstånd att inneha ljuddämpare behöver inte göra något så länge ljuddämparen inte överlåts eller skrotas.
  • Ljuddämpare ska inte längre lämnas till Polismyndigheten för skrotning.

Regler för ljuddämpare

FAQ om de nya reglerna för ljuddämpare

Sök tillstånd för ljuddämpare

Har du inte rätt att inneha ljuddämpare måste du söka om tillstånd. Tillstånd kan ges till enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas. Tillståndet ger en generell rätt att inneha ljuddämpare, endast begränsat till antal.

Ljuddämpare ska regleras på i princip samma sätt som ammunition. Det blir därför endast för samlarändamål det kan komma ifråga att ha tillstånd att inneha ljuddämpare utan att ha något vapen att använda ljuddämparen till.

Ansök om tillstånd att inneha ljuddämpare för samlarändamål (för dator) (pdf, 1 MB)

Ansök om tillstånd att inneha ljuddämpare för samlarändamål (för utskrift) (pdf, 102 kB)

Hit skickar du blanketten

Rätt att inneha ljuddämpare

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet. Det innebär att ljuddämparens anslutningsgänga och utgångshål möjliggör skjutning med ljuddämparen monterad på vapnet. Rätten gäller endast vapen som innehas för skjutning och därmed omfattas endast ändamålen jakt, avlivning av fällfångade djur, målskytte, skydd eller något annat ändamål, så kallade udda ändamål.

Det finns inga begränsningar när det gäller modeller, antal eller användningsområden och det är fritt att inneha ljuddämpare till hagelgevär, hel- och halvautomatiska skjutvapen, enhandsvapen etcetera oavsett ammunitionsklass.

Återkallelse av tillstånd för ljuddämpare

Ett tillstånd att inneha en specifik ljuddämpare ska återkallas om ljuddämparen avyttrats eftersom förutsättningarna för tillståndet då inte längre finns. Detsamma gäller om tillståndshavaren inte längre är innehavare till ett vapen som ljuddämparen passar till eftersom det då inte längre finns behov av ljuddämparen. Det innebär att tillståndet ska återkallas.

Den som har tillstånd att inneha ljuddämpare kan när som helst begära att tillståndet återkallas. Det är enbart den som innehar tillståndet som kan begära återkallelse. Detta gäller även om du har avyttrat din ljuddämpare till en vapenhandlare eller låtit någon annan skrota din ljuddämpare.

Om du anger att ljuddämparen inte har överlåtits eller skrotats blir inlösenbestämmelserna tillämpliga vilket innebär att ljuddämparen kommer att lösas in av staten.

Blankett: Begär återkallelse av tillstånd för innehav av ljuddämpare (pdf, 1 MB)

Glöm inte att skicka med originallicensen. 

Hit skickar du blanketten