Sök

Knivar och andra farliga föremål

Det är förbjudet att ha knivar, stick- och skärvapen eller andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Det finns dock tillfällen när innehavet är befogat, det vill säga när det är rimligt att ha med sig en viss typ av kniv.

Exempel på farliga föremål

 • Butterflyknivar
 • Sablar
 • Springknivar
 • Stiletter
 • Svärd
 • Karatepinnar
 • Kaststjärnor
 • Knogjärn

Exempel på undantag från förbudet

 • En picknick kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större så kallade överlevnadsknivar eller stiletter eller andra liknande föremål.
 • En mindre slidkniv kan godtas i vissa sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar exempelvis grillning. Detta gäller dock normalt inte vid nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor vistas.
 • Hantverkare som använder kniv i arbetet.
 • Svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv.

Ta med kniv på resan:

 • Vid resa med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också tas med under resan.
 • Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats kan vara befogat om innehavaren exempelvis är på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöver kniven i något annat sammanhang som är legitimt.

Tiden och platsen för när du bär kniv kan vara avgörande för om innehavet är befogat eller inte.

Se även: Ta med farliga föremål till Sverige

Personer under 21 år får inte låna eller använda springknivar eller springstiletter.

Brott mot knivlagen kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Om det handlar om ett grovt brott mot knivlagen kan det ge fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Överlåtelse av farliga föremål

Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas eller säljas till personer under 21 år.

Det är förbjudet att sälja alla typer av farliga föremål enligt exemplen ovan. Det är även förbjudet att överlåta (till exempel ge eller skicka föremålen till personer under 21 år). Om du ger eller säljer farliga föremål till en person under 21 år kan du dömas till ansvar för brott. Även du som är under 21 år och köper eller får ett föremål kan dömas till ansvar för brott.

Ta med farliga föremål till Sverige

För att ta med farliga föremål in i Sverige krävs tillstånd (det gäller dock inte sablar och svärd) som du ansöker om från Polismyndigheten. Du kan endast få tillstånd för att ta med föremål som ska ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tänk på att du kanske måste betala tull för föremålen.

Kontakta en vapenhandläggare i din region

Pepparspray

Tårgas, pepparspray och liknande omfattas av vapenlagen. Du behöver ha tillstånd av polisen för att få ha sådana produkter. Att föra in dem i landet kräver införseltillstånd, som du ansöker om hos polisen. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv. Kontakta en vapenhandläggare i din region för mer information om hur du ansöker om tillstånd.

Kontakta en vapenhandläggare i din region

Polisen kan inte ge svar på frågan om en viss produkt omfattas av vapenlagen eller inte, utan att det gjorts en analys av substansen. Det finns en mängd olika så kallade självförsvarssprayer på marknaden. Vissa omfattas av vapenlagen medan andra inte gör det. Du är själv ansvarig för att se till att den produkt du köper inte är kräver tillstånd. Om du har en sådan produkt utan att ha tillstånd, kan du komma att misstänkas för brott enligt vapenlagen.