Sök
Stäng Meny

Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Personer under 21 år får inte ens äga, låna eller använda springknivar eller springstiletter.

Uppsåtligt brott mot knivlagen kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Handlar det om ett grovt brott mot knivlagen kan det ge fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Exempel på farliga föremål

 • Butterflyknivar
 • Sablar
 • Springknivar
 • Stiletter
 • Svärd
 • Karatepinnar
 • Kaststjärnor
 • Knogjärn

Exempel på undantag från förbudet:

(när kan innehavet anses befogat)

 • Militär som bär kniv till uniform
 • Hantverkare som använder kniv i arbetet
 • Svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv

Överlåtelse av farliga föremål

Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.

Det är alltså förbjudet att sälja alla typer av farliga föremål enligt exemplen i listan ovan. Det är även förbjudet att överlåta (till exempel ge eller skicka föremålen till personer under 21 år). Om du ger eller säljer farliga föremål till en person under 21 år kan du dömas för brott. Även du som är under 21 år och köper eller får ett föremål kan dömas för brott.

Införsel av farliga föremål

För införsel av farliga föremål krävs tillstånd. (Det gäller inte sablar och svärd.) Du kan endast få tillstånd för införsel av föremål som är avsedda att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd prövas av Polismyndigheten. Tänk även på att du eventuellt även måste förtulla föremålen.

Pepparspray

Tårgas, pepparspray och liknande omfattas av vapenlagen. Därför behöver du tillstånd av polisen för att få ha sådana anordningar. Att införa dem i landet kräver införseltillstånd, som du ansöker om hos polisen. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.

Polisen kan inte ge svar på frågan om en viss produkt omfattas av vapenlagen eller inte, utan att det gjorts en analys av substansen. Det finns en mängd olika så kallade självförsvarssprayer på marknaden. Vissa omfattas av vapenlagen medan andra inte gör det. Du är själv ansvarig att se till att den produkt du köper inte är tillståndspliktig. Om du bär en sådan produkt utan tillstånd kan du misstänkas för brott enligt vapenlagen.