Sök
Stäng Meny

E-tjänster för vapentillstånd

Ansök gärna om tillstånd genom våra e-tjänster. Har du inte möjlighet till det eller om du söker ett tillstånd som det inte finns någon e-tjänst för, går det bra att använda blanketter.

Vapentillstånd

Här ansöker du om tillstånd när du vet vilket vapen du ska köpa. Du kan också använda denna e-tjänst om du ska ansöka om tillstånd för ett fabriksnytt vapen som du saknar uppgifter om tillverkningsnummer för (så kallat inköpstillstånd).

Ansök om vapentillstånd/vapenlicens

Förnyat tillstånd

För dig som sedan tidigare har ett tidsbegränsat vapentillstånd och vill förnya tillståndet.

Ansök om förnyelse av vapentillstånd

Nytt tillståndsbevis (dubblettlicens)

Om du har tappat bort ditt tidigare vapentillstånd eller om det har förstörts behöver du ansöka om ett nytt tillståndsbevis (dubblettlicens).

Ansök om nytt tillståndsbevis (dubblettlicens)

Skicka in originallicensen

Originallicensen – märkt med ditt (sökandes) personnummer – behöver skickas in till oss

  • när du köper vapen från en privatperson
  • när du ansöker om förnyelse av tillstånd

Du skickar originallicensen till:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna 

Om du inte kan använda våra e-tjänster

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsterna eller om du söker ett tillstånd som det inte finns någon e-tjänst för, går det bra att använda blanketter. Du kan skicka in blanketter via e-post eller vanlig post.

De vanligaste blanketterna för vapentillstånd

Samtliga blanketter

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter