Sök
Stäng Meny

Vapen – sök tillstånd

Du behöver tillstånd från polisen för att få inneha vapen och ammunition eller om du ska låna ett vapen. Ansök om vapenlicens eller andra vapentillstånd via e-tjänst eller blankett beroende på ändamål.

Ansök om vapenlicens/tillstånd

Du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen och du vet vilket vapen du ska köpa. Kom ihåg att skicka in originallicensen oavsett om du använder e-tjänst eller blankett.

Ansök om förnyelse av tillstånd att inneha skjutvapen

Om du sedan tidigare innehar ett tidsbegränsat tillstånd att inneha ett eller flera skjutvapen och önskar förnya tillståndet för det specifika vapnet.

Ansök om inköpstillstånd

Du vill ansöka om tillstånd att inneha skjutvapen, men vapnet är fabriksnytt och du har inte uppgifter om vilket tillverkningsnummer det specifika vapnet har.

Ansök om dubblettlicens

Om du har tappat bort ditt sedan tidigare meddelade tillstånd att inneha skjutvapen och behöver ansöka om ett dubblettbevis.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så går det även att skicka in en blankett, via e-post eller vanlig post. Här hittar du de vanligaste blanketterna för vapentillstånd.

Samtliga blanketter finns i vårt blankettarkiv.

Skicka originallicensen

Originallicensen – märkt med ditt (sökandes) personnummer – behöver skickas in till oss i dessa fall:

  • när du köper vapen från en privatperson
  • när du ansöker om förnyelse av tillstånd.

Du skickar originallicensen till:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna .

Utebliven originallicens hindrar polisen från vidare handläggning av ansökan. Detta följer av 2 kap. 6 § vapenförordningen (1996:70).

Ansök i god tid

Inför jaktsäsong är det vanligt att ansökningar om tillstånd att inneha skjutvapen ökar och därmed blir även handläggningstiderna längre. Ansök därför om tillstånd i god tid.

Inneha ljuddämpare

Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning) ingår också rätt att inneha ljuddämpare som passar till vapnet. För övriga ändamål krävs däremot särskilt tillstånd, som Polismyndigheten prövar. Tillståndet kan främst ges för samlarändamål.

Inneha ljuddämpare, ansökan

Inneha ammunition

Om du har tillstånd att inneha ett vapen (som ska användas för skjutning) ingår också rätt att inneha ammunition avsedd till det vapnet. För att inneha ammunition i övrigt krävs däremot särskilt tillstånd. Tillståndet kan främst komma i fråga för samlarändamål. Polismyndigheten prövar om det finns giltiga skäl för ett sådant tillstånd.

Inneha ammunition, ansökan

Lån av vapen

Du måste ansöka om tillstånd för att få låna ett vapen av någon annan, om du inte redan har tillstånd för vapen av samma typ och för samma ändamål (exempelvis kulvapen klass 1, ändamål jakt).

Ni måste även skriva ett intyg som ska kunna visas upp vid kontroll.

Lån av skjutvapen, ansökan

Lån av skjutvapen, intyg