Sök
Stäng Meny

Tillståndspliktiga vapenmagasin

Från och med 1 juli 2023 blir stora vapenmagasin tillståndspliktiga.

Upp till 10-skottsmagasin är alltid tillståndsfria och kan både överlåtas, innehas och användas fritt av vem som helst.

Tillståndsplikten gäller löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, under förutsättning att magasinet kan innehålla

  •   fler än 20 patroner, eller
  •   fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att sätta in i ett skjutvapen där pipans längd överstiger 30 cm eller om skjutvapnets totala längd överstiger 60 cm.

Sammanfattning av reglerna

Detta avser endast tillståndspliktiga vapenmagasin.  

  • Den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning eller samling får utan tillstånd inneha alla typer av vapenmagasin så länge det passar till vapnet.
  • Om vapnet ifråga överlåts får tillståndspliktiga vapenmagasin ändå innehas under tre månader från dagen då vapnet lämnades ut till förvärvaren utan att innehavet blir tillståndspliktigt.
  • Den som innehar ett tillståndspliktigt vapenmagasin får fortsätta inneha detta utan tillstånd till och med utgången av oktober 2023.
  • Att passa till vapnet innebär att det tillståndspliktiga vapenmagasinet går att sätta in i skjutvapnet samt att det kan mata patroner till vapnets patronläge. Om detta endast är möjligt genom användande av magasinadapter eller genom att skjutvapnet ändras innebär detta att det tillståndspliktiga vapenmagasinet inte anses passa till vapnet.
  • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar tillståndspliktiga vapenmagasin utan att ha rätt till det, eller överlåter vapenmagasin till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas till brott mot vapenlagen.
  • Överlåtaren har straffrättsligt ansvar för överlåtelsen om mottagaren inte har rätt att inneha det tillståndspliktiga vapenmagasinet.

Ansökan

Tillstånd ges normalt endast för samlingsändamål. För att ansöka om tillstånd att inneha tillståndspliktiga vapenmagasin använd blanketten nedan. Ansökningsavgiften är 320 kr.

Ansökan om tillstånd att inneha vapenmagasin (för dator) (pdf, 1 MB)

Ansökan om tillstånd att inneha vapenmagasin (för utskrift) (pdf, 109 kB)

Hit skickar du blanketten

Yrkesmässig verksamhet

Vapenhandlare

Det krävs inget särskilt tillstånd för att handla med tillståndspliktiga vapenmagasin men det krävs tillstånd eller rätt till själva innehavet. Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger rätt att inneha tillståndspliktiga vapenmagasin. De ska inte antecknas i inköps- eller försäljningsförteckningen.

Vapenreparatörer och vapenmäklare

Ett tillstånd som vapenreparatör eller vapenmäklare ger inte rätt att inneha tillståndspliktiga vapenmagasin.

Tillståndspliktiga vapenmagasin får inte heller lämnas till eller tillfälligt innehas av vapenreparatörer. För att ta emot ett tillståndspliktigt vapenmagasin för reparation eller översyn gäller alltså samma regler som för enskilda personer, det vill säga att vapenreparatören måste ha tillstånd eller rätt att inneha ett vapen för skjutning som vapenmagasinet passar till.