Sök
Stäng Meny

Förvaring, förflyttning och transport av vapen

När du ansöker om vapenlicens måste du ange hur och var dina vapen förvaras när de inte används. Förvaringsutrymmet ska vara godkänt eller uppfylla motsvarande krav.

Du som har tillstånd att inneha skjutvapen är, enligt huvudregeln i vapenlagen, skyldig att ta hand om vapnen och hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.

Förvaring av vapen hemma

När skjutvapen inte används måste du förvara dem i godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492. Ett godkänt skåp är försett med en dekal med texten SS 3492 eller SSF3492, placerad inne i skåpet.

Om du förvarar ett stort antal vapen, eller särskilt farliga skjutvapen ställer Polisen i vissa fall högre krav på förvaringen.

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, FAP 551‑3 (pdf, 187 kB).

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen, FAP 556-2 (pdf, 121 kB).

Förvaring av effektbegränsade skjutvapen, pluggade vapen och vapendelar

Vissa luftvapen eller skjutvapen som har gjorts varaktigt obrukbara får förvaras på annat säkert sätt exempelvis inlåsta i säkert förvaringsutrymme eller i låst vapenställ. Detsamma gäller vitala vapendelar, till exempel pipa eller slutstycke med mera.

Förvaring av vapen vid jakt eller tävling

Saknar du tillgång till säkerhetsskåp när du tillfälligt ska förvara ditt vapen vid till exempel jakt eller tävling bör vapnet delas, om det är möjligt, och den vitala delen ska förvaras separat och under uppsikt. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och inlåst. Ett vapen som inte kan delas ska vara gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås.

Förvaring av vapen hos annan person

En vapeninnehavare ska som huvudregel själv ta hand om och förvara sina vapen och sin ammunition. Den som inte kan förvara vapen själv måste ansöka om särskilt tillstånd att förvara sina vapen hos annan person. Sådant särskilt förvaringstillstånd tidsbegränsas till högst tre år.

Förvara vapen hos annan, ansökan

Förflyttning av egna vapen

Ett vapen som förflyttas av innehavaren bör vara nedpackat i fodral. Magasinet bör vara uttaget ur vapnet. Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i bil ska skjutvapen delas och vital del tas med. Ett alternativ är att använda ett godkänt vapenlås.

Vid förflyttning av vapen i samband med flygning ska vapnet delas, om det är möjligt, och delarna checkas in var för sig i separata kollin. Huvuddelen bör ligga i fodral.

Självständig transportör, godsbefordran

Skjutvapen som överlämnas till en självständig transportör får inte skickas komplett i en försändelse. Det ska vara oladdat, delat och nedpackat i separata kollin. Om ett skjutvapen inte kan delas ska det vara försett med godkänt vapenlås. Skjutvapen ska skickas i skilda försändelser med kvittens i alla led.