Sök
Stäng Meny

Förvara, förflytta och transportera vapen

Här kan du läsa vad som gäller för att förvara förflytta och transportera vapen.

Förvara vapen hemma

Du är skyldig att ta hand om dina vapen och hålla de under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Det innebär i normalfallet att vapnen ska förvaras i din bostad.  När skjutvapen inte används ska de förvaras i säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492. Du kan se om ditt skåp uppfyller kraven genom att kolla på säkerhetsskåpets dekaler.

Förvara vapen vid jakt eller tävling

När du saknar tillgång till vapenskåp vid till exempel jakt eller tävling ska du göra på följande sätt.

  • Den vitala delen ska förvaras separat och under uppsikt. Detta innebär att om du lämnar till exempel jaktstugan ska du ta med den vitala delen.
  • Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och inlåst.
  • Om ditt vapen inte går att dela ska det vara gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås.

Förvara vapen hos någon annan

Du som vapeninnehavare ska själv ta hand om och förvara dina vapen. Om du inte kan förvara dina vapen själv, kan du ansöka om tillstånd för att förvara dina vapen hos någon annan.

Förvara vapen hos någon annan, ansökan

Om du överlämnar dina vapen åt någon annan för förvaring utan att ha tillstånd kan både du och den som förvarar vapnen dömas till ansvar för brott mot vapenlagen.

Transportera dina vapen

När du transporterar ett vapen ska du hålla det under uppsikt.

  • Det får inte finnas patroner i vapnets magasin eller patronläge.
  • Om du under transporten måste göra ett kortare avbrott av din uppsikt ska vapnet delas och vital del tas med. Ett alternativ är att använda ett godkänt vapenlås.
  • Du behöver kunna visa att du har rätt att inneha vapnet, t.ex. genom ett tillståndsbevis, låneintyg eller motsvarande.

Vid transport av vapen i samband med flygning bör vapnet delas om det är möjligt och delarna checkas in var för sig i separata kollin. Huvuddelen bör ligga i ett fodral. Du rekommenderas även att kontrollera flygbolagets regler.

Om du ska överlåta och skicka ditt vapen

  • Om du överlåter ditt vapen och ska skicka det får det inte skickas komplett i en försändelse. Vapnet ska vara oladdat, delat och nedpackat i separata kollin.
  • Om ditt vapen inte kan delas ska det vara försett med godkänt vapenlås.
  • Ditt vapen ska skickas i skilda försändelser med kvittens i alla led.

Transportera dina vapen in eller ut ur Sverige

Läs mer vad som gäller om du vill ta med ett vapen in eller ut ur Sverige.

Ta med vapen till och från Sverige