Sök

Handläggningstid, avgift och kontakt - vapentillstånd

Här hittar du information om handläggningstider för vapentillståndsärenden, avgifter för olika vapentillstånd och kontaktuppgifter till våra vapenhandläggare.

Handläggningstid för vapentillståndsärenden

För närvarande är medianhandläggningstiden cirka 31 dagar för vapentillståndsärenden. Det gäller ärenden som:

 • Rör jakt eller målskytte.
 • Har en komplett ifylld ansökan utan behov av komplettering.
 • Har en betald ansökningsavgift.
 • Inte kräver ytterligare utredning, till exempel utredning kring vapnets lämplighet för ändamålet.

Ärendena hanteras utifrån en nationell kö. Handläggningstiden är alltså lika lång oavsett var du bor i landet.

Observera att polisen inte kan garantera handläggningstiden. Handläggningstiden är beroende av ansökningsvolymen och kan variera beroende på ärendets komplexitet.

Så kan du påskynda processen

Polisen beviljar inga förturer. Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in och diarieförs hos oss. Vi kommer däremot inte att påbörja handläggningen om ditt ärende inte är betalt. För snabbast möjliga handläggning, följ dessa steg:

 • Fyll i alla obligatoriska fält noggrant i ansökningsblanketten eller e-tjänsten.
 • Dubbelkolla att alla uppgifter är korrekta och aktuella.
 • Betala ansökningsavgiften via den skickade avin till din folkbokföringsadress.
 • Skicka in nödvändiga dokument, exempelvis:
  • Säljarens originallicens vid köp av privatperson.
  • Föreningsintyg vid ansökan om målskyttevapen.
  • Motivering till femte eller sjätte vapnet för jakt.

Sidan uppdateras veckovis

Vi uppdaterar handläggningstiderna på denna sida varje vecka.

Avgifter för vapentillstånd

För att pröva din ansökan måste du betala en avgift, oavsett om ansökan beviljas eller inte. Avgifterna för olika vapentillstånd är som följer:

Lista med gällande avgifter för vapentillstånd

 • Tillstånd att inneha skjutvapen, första vapnet, 870 kr
 • Nästföljande vapen, 320 kr
 • Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen, 225 kr
 • Tillstånd att inneha ammunition/ljuddämpare/vapenmagasin, 320 kr
 • Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass, 870 kr
 • Tillstånd att låna skjutvapen, 320 kr
 • Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan, 320 kr
 • För ansökan om förnyelse av tidsbegränsade tillstånd tas endast en avgift ut per sökanden oavsett antal vapen, 320 kr
 • Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass, 320 kr
 • Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land, 320 kr
 • Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition, 870 kr
 • Tillstånd till att driva handel med skjutvapen, 4600 kr
 • Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation/översyn, 2900 kr
 • Tillstånd till yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammunition, 4600 kr
 • Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen, ersättare för denne eller person som i vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning, 870 kr

Kontaktuppgifter till vapenhandläggare

Om din ansökan behöver kompletteras kommer en vapenhandläggare att kontakta dig. Har du specifika frågor eller funderingar, kontakta en vapenhandläggare.

E-postadress och postadress till våra vapenhandläggare

Telefon

Telefonnummer: 114 14.

Telefontider: Måndag till fredag, kl. 09.30 till 11.30. Mellan den 23 juni och 18 augusti är telefontiden måndag till fredag, kl. 09.30 till 10.30.