Sök
Stäng Meny

Handläggningstid, avgift och kontakt - vapentillstånd

Handläggningstiden för vapentillstånd kan variera beroende på säsong och antalet ansökningar. Här finns information om uppskattade handläggningstider, avgifter för olika vapentillstånd och kontaktuppgifter till vapenhandläggare.

Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats och registrerats. För en snabbare handläggningstid:

  • Ange noggrant samtliga obligatoriska fält i blanketten.
  • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta.
  • Betala in avgiften med den avi som skickas till din folkbokföringsadress.
  • Bifoga de intyg som behövs, till exempel föreningsintyg.
  • Om vapnet köps av en privatperson ska säljarens licens i original skickas till polisen i separat brev.

Förväntad handläggningstid

Den förväntade handläggningstiden för ärenden om vapentillstånd är just nu cirka åtta (8) veckor. Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ärendet är.

Den förväntade handläggningstiden gäller ärenden där:

  • Ansökan gäller jakt eller målskytte
  • Ansökan är komplett ifylld (komplettering behövs ej)
  • Avgiften är betald
  • Ansökan inte behöver ytterligare utredning, till exempel vapnets lämplighet för ändamålet

Observera att polisen inte kan garantera handläggningstiden. Förväntad handläggningstid bygger på den mängd ansökningar som skickades in för ett antal veckor sedan. Om ansökningsmängden plötsligt ökar kommer handläggningstiden att bli längre.

Avgifter för vapentillstånd

För att du ska få din ansökan om vapentillstånd prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. När du har skickat in din blankett skickas en inbetalningsavi till din folkbokföringsadress. Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats och registrerats. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Vapentillstånd SEK
Tillstånd att inneha skjutvapen, första vapnet   870
Nästföljande vapen  320
Avgift för dubblettbevis av tillstånd att inneha skjutvapen 225
Tillstånd att inneha ammunition 320
Utfärdande av ett europeiskt skjutvapenpass  870
Tillstånd att låna skjutvapen 320
Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan 320
För ansökan om förnyelse av tidsbegränsade tillstånd tas endast en avgift ut per sökanden oavsett antal vapen. 320
Förnyande av eller införande av ytterligare skjutvapen i ett europeiskt skjutvapenpass     320
Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till annat EU-land 320
Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition 870
Tillstånd till att driva handel med skjutvapen 4600
Tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation/översyn 2900
Godkännande av föreståndare för handel med skjutvapen, ersättare för denne eller person som i vapenhandlares ställe ska närvara vid provskjutning. 870

Kontaktuppgifter 

Om din ansökan behöver kompletteras hör en handläggare av sig till dig. Du behöver alltså inte kontakta polisen. Har du en specifik fråga kring ditt ärende eller en annan vapenfråga är du välkommen att höra av dig till en vapenhandläggare. Du når dem genom att kontakta registrator i den region din fråga gäller. Kontaktuppgifter till regionernas vapenhandläggare

Telefontid

Telefonnummer: 114 14.

Telefontid är klockan 9.30 till 11.30, måndag till fredag. Från den 26 juni till och med den 21 augusti är telefontiden klockan 9.30 till 10.30.