Sök

Luftvapen, paintball, soft air gun och övriga vapen

Du behöver tillstånd för luft-, air soft- och paintballvapen om de inte anses vara effektbegränsande.

Ansök om vapentillstånd (vapenlicens)

Åldersgräns

Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få tillstånd för den här typen av vapen.

Du som fyllt 18 år får inneha effektbegränsade luft- och fjädervapen utan tillstånd.

Vad menas med effektbegränsade vapen?

Effektbegränsade vapen drivs oftast med kolsyra, luft eller fjäder. Projektilen kan vara en metall- eller plastkula, en pil eller en färgampull.

Effekten för ett skjutvapen bestäms utifrån kulans/projektilens vikt och hastighet. Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen anses effektbegränsat om projektilen som skjuts ut från vapnet fyra meter från pipans öppning har mindre än 10 joule energi. Om vapnet är helautomatiskt, anses det effektbegränsat om projektilens energi är mindre än 3 joule på samma avstånd

Paintballvapen (dvs. kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för att med färg markera träffar på deltagare i stridsspel) anses ha en begränsad effekt om vapnet är konstruerat för att laddas med färgampuller med en minsta diameter om 16 mm.

Start- och signalvapen

Föreningar och klubbar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Brukshundsklubben eller Svenska Kennelklubben behöver inte ha tillstånd för startvapen. Är du medlem i en sådan förening kan du i regel låna klubbens startvapen.

Om du som privatperson vill skaffa ett startvapen krävs vapentillstånd. Godtagbara ändamål för startvapen är till exempel hundträning, idrottstävling och skrämskott.

Det går också att ansöka om tillstånd att ha ett startvapen för andra ändamål, så kallade udda ändamål. Det krävs synnerliga skäl för att få tillstånd att ha skjutvapen för udda ändamål. Detta innebär att bedömningen är restriktiv.