به صفحه ی اینترنتی پلیس خوش آمدید

گزارش جرم

اگر در معرض جرمی قرار گرفته اید باید در اسرع وقت نزد پلیس شکایت کنید.

درخواست گذرنامه و کارت شناسایی ملی

با نزدیک شدن تعطیلات تابستانی تعداد زیادی برای در یافت گذرنامه اقدام می کنند.