قربانیان جرایم

utsatt-for-brott

نزد پلیس شکایت کنید

در صورتی که مورد ارتکاب جرمی واقع شده اید باید در اسرع وقت نزد پلیس شکایت کنید. در اینجا می توانید بخوانید که چگونه باید این کار را انجام دهید.

کمک به قربانیان جرایم

در اینجا کسانی که مورد ارتکاب جرمی واقع شده اند می توانند در باره ی کمک ها ی موجود اطلاعات کسب کنند در هنگام شکایت از وقوع جرم، پلیس موظف است که اطلاعات لازم در مورد کمک هایی که می توانید دریافت نمایید را در اختیار شما قرار دهد.

جرم و جنایت در خانواده

اگر شخصی از نزدیکان شما شما را می زند و یا مورد آزار های دیگر قرار می دهد در اینجا می توانید اطلاعات لازم را برای اقدامات ضروری دریافت نمائید.

کودکانی که در معرض جرم قرار گرفته اند

اگر سوء ظن دارید که کودکی در معرض جرم قرار گرفته در اینجا می توانید بخوانید که چه باید بکنید

جرایم مبتنی بر تنفر

در اینجا می توانید اطلاعات لازم در مورد جرایم تنفری و نحوه ی گزارش دادن آن به پلیس و همچنین نوع کمک هایی که می توانید به عنوان قربانی این گونه جرایم دریافت کنید کسب نمایید

کسانی که در معرض جرائم ناموسی قرار گرفته اند

در اینجا می توانید اطلاعاتی در مورد کمک های موجود برای قربانیان جرایم ناموسی کسب نمائید

کسانی که در معرض جرائم جنسی قرار گرفته اند

اگر مورد تجاوز جنسی و یا تخلفات جنسی دیگر قرار گرفته اید باید در اسرع وقت با پلیس تماس بگیرید. مدارک و نشانه های جرم که برای رسیدگی به پرونده و نشان دادن در دادگاه مهم خواهند بود طی چند روز و گاهی هم به مدت بیشتری می توانند باقی بمانند