کسانی که مورد جرایم تنفری واقع شده اند

در اینجا می توانید اطلاعات لازم در مورد جرایم تنفری و نحوه ی گزارش دادن آن به پلیس و همچنین نوع کمک هایی که می توانید به عنوان قربانی این گونه جرایم دریافت کنید کسب نمایید

در اینجا می توانید اطلاعات لازم در مورد جرایم تنفری و نحوه ی گزارش دادن آن به پلیس و همچنین نوع کمک هایی که می توانید به عنوان قربانی این گونه جرایم دریافت کنید کسب نمایید.
موضع گیری منفی شخص متخلف در مورد برخی گروه ها در جامعه دارد. جرایم تنفری به تخلفاتی گفته می شود که ریشه در

گروه هایی که قانون مربوط به جرایم تنفری از آنان حمایت می کند گروه هایی هستند که بر اساس یکی از خواص زیر در اقلیت قرار دارند:

  • رنگ پوست
  • اصل و منشاء ملی یا قومی
  • دین یا مذهب
  • گرایش جنسی، به عنوان مثال دگر جنس گرایی، هم جنس گرایی و یا دوجنس گرایی

شما لازم نیست که به یکی از این گروه ها تعلق داشته باشید تا قربانی این گونه جرایم شوید. تنها کافیست که شخص متخلف با این تصور که شما به یکی از این گروه ها تعلق دارید جرمی را نسبت به شما مرتکب شده باشد. شخص مجرم ممکن است تصور کرده باشد که شما هم جنس گرا و یا این که خارجی هستید.

نکاتی که باید هنگام گزارش جرایم تنفری به آن ها توجه کنید

اگردر معرض جرم تنفری واقع شده اید و یا نسبت به ارتکاب به این جرایم به کسی سوء ظن دارید با پلیس تماس گرفته و به آنان گزارش دهید. جرایم تنفری هم همانند دیگر جرایم به پلیس گزارش داده می شود.
هنگام تماس با پلیس و شکایت از جرایم تنفری باید بتوانید برای پلیس توضیح دهید که چرا تصور می کنید در معرض چنین تخلفی قرار گرفته اید. برای مثال ممکن است که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اید و همزمان شخص ضارب با اشاره به رنگ پوست و یا ملیت شما به شما توهین کرده باشد.
برای این که پلیس بتواند به بهترین نحو به پرونده شما رسیدگی کند و شما نیز کمک های لازم را دریافت نمایید باید تمام اطلاعاتی که دارید را در اختیار آنان قرار دهید.

کمک و پشتیبانی

آن چه بر شما گذشته باید جدی گرفته شود. یک دادستان باید به تمام جرایم تنفری رسیدگی کند.
در اغلب مواقع شما حق دارید که از کمک یک مشاور حقوقی (målsägandebiträde) برخوردار شوید. برای دریافت این کمک با پلیسی که به پرونده ی شما رسیدگی می کند صحبت کنید. او این خواست شما را به اطلاع دادستان می رساند. دادگاه در مورد نیاز شما به یک مشاور حقوقی تصمیم خواهد گرفت.
پلیس می تواند به شما کمک کند تا با ادارات و سازمان هایی که به قربانیان جرایم یاری می رسانند تماس بگیرید. در بعضی نقاط مراکز ویژه حمایت از قربانیان برای جنایات تنفری وجود دارد.

Om hatbrott på svenska