Viharikoksen kohtheeksi joutunu

Tässä saat tietoa mitenkä sie ilmotat poliisille viharikoksesta ja mitä tukea saatat saa jos itte olet joutunu viharikoksen kohtheeksi.

Viharikos oon rikos joka johtuu rikoksentekiän negatiivisestä asentheesta tiethyin ryhmhiin yhtheiskunnassa.

Ryhmät jokka oon suojattu viharikos-lainsäätänössä oon net jokka perustuvat näihin:

  • ihon färi, 
  • kansalinen eli eetninen alkuperä,
  • uskontokuuluvuus eli uskontunnustus, 
  • seksuaalinen taipumus, eli hetero-, homo-, eli bi-seksualisuus.

Sinun ei tartte kuulua johonki näistä ryhmistä siihen ette sie jou´ut viharikoksen uhriksi. Se riittää ette rikoksentekiä pannee sinut rikoksen kohtheeksi siinä uskossa ette sie kuulut jonhonki näistä ryhmistä, esimerkiksi ette hän uskoo ette sie olet homoseksuelli eli olet jostaki muusta maasta ko Ruottista.

Aateltavaa ko ilmotat viharikoksen

Jos sie itte olet joutunu viharikoksen kohtheeksi eli sie eppäilet viharikosta, sinun pitäs ottaa yhtheys Poliisin kans ja kertoa siittä. Sie ilmotat viharikokset samala laila ko muut rikokset.

Se oon tärkeää ette sie kerrot miksi sie uskot ette olet joutunu rikoksen kohtheeksi ko sie ilmotat siittä Poliisille. Yks esimerkki oon ette sinut oon pahoinpietty ja rikoksentekiä samala sano loukkaavia asioita sinun ihon färistä eli sinun kansalisesta alkuperästä.

Poliisi tarttee niin paljon tietoa ko maholista ette saattaa selvittää rikoksen parhaala tavala ja sillä ette sie saat sen avun jota tarttet.

Tukea ja apua

Kaikkia viharikosselvityksiä häätyy johtaa syyttäjä.

Monessa taphauksessa sulla oon oikeus saa tukea asianomistaja-avustalta. Semmosta tahot siltä poliisilta joka selvittää asiaa. Hän esittää sitte sinun vaatimuksen syyttäjälle. Tuomioistuin päättää sitte oonko asianomistaja-avustajan tarvetta olemassa.
Poliisi saattaa auttaa sinua saahmaan yhtheyen semmositten toiminoitten kans jokka tukevat rikosuhria. Joilaki paikkakunnila oon erityisiä rikosuhripäivystyksiä henkilöile jokka oon joutunheet viharikoksen kohtheeksi.

Om hatbrott på svenska