Tehe ilmotus

Jos sinua kohthaan oon tehty rikos, sinun pitäs niin kierästi ko maholista ilmottaa siittä Poliisille. Tästä saatat lukea mitenkä sie tehet.

Akyytti asioissa

 • Jos rikos oon menheilä (pågår), soita 112.

Ei-akyytti asioissa

 • Soita telefooninumehroon 114 14 eli käy lähhiimällä poliisiasemalla.

Ulkomailta sie soitat 0046 77 114 14 00.

Ilmota paikala

Tehe ilmotus niin paikala ko maholista ko rikos oon tapahtunnu. Se oon erityisen tärkeää ko oon kyse vakavamasta rikoksesta jossa Poliisi kans pittää tehhä selvityksen paikan päälä. 

Piä nämät tiot saatavilla ko ilmotat rikoksen:

 • Ilmottajan henkilönumero,
 • sen henkilönumero jota kohthaan rikos oon tehty (asianomistaja/målsägande),
 • asianomistajan vakkuutuspuulaaki,
 • valmistusnumero, raaminumero, IMEI-numero eli vastaava sille tavaralle joka oon häviny eli joka oon varastettu,
 • niin tarkka aika ja paikka rikokselle ko maholista.

Käy lähhiimällä poliisiasemalla jos rikos oon krouvi/vakava

Jos sinua oon pahoinpietty, laittomasti uhattu eli sinua kohthaan oon tehty muu vakava rikos, sinun pitäs henkilökohtasesti käyä poliisiasemalla. Ko jälkiä ja vahinkoja saattaa dokymenteerata, se lissää Poliisin maholisuuksia selvittää rikoksen.

Tärkeää tehhä poliisi-ilmotus

Poliisi pittää rohki tärkeännä sen ette kaikki rikokset ilmotethaan poliisille. Sulla oon privaatti-henkilönnä monta syytä ilmottaa jos sinua kohthaan oon tehty joku rikos:

 • Se eelyttää ette rikos pystythään selvittämhään.
 • Se oon ussein vaatimus ennenkö saatat saa korvausta sinun vakkuutuspuulaakilta.
 • Se helpottaa sinua saahmaan takasi varastetut tavarat jokka Poliisi löytää.
 • Se oon tärkeää sillä ette rikos-statistiikki näyttää tottuuen. Se auttaa Poliisia näkehmään trendiä eli suuntauksia/tendensiä yhtheiskunnassa ja kans rikoksista tiottamisessa ja niitä etukätheen estämisessä.

Anna tipsiä Poliisille

Poliisi tarttee apua ihmisiltä ette estää rikoksia etukätheen, vastustaa rikolisuutta ja lua turvalisuutta yhtheiskunnassa. Poliisille saattaa antaa tietoja monela eri mallin. Sie et tartte sanoa ommaa nimeä.

Tipsiä saattaa antaa ympäri vuorokauen soittamalla 114 14. Ulkomailta sie soitat 0046 77 114 14 00.

Mer på svenska om hur du gör en anmälan till polisen