Joutunu kunnihaan liittyvän rikoksen (hedersrelaterade) kohtheeksi

Tästä saatat lukea mitä tukea sie, joka olet joutunu kunnihaan liittyvhään rikoksen uhriksi, saatat saa.

Kunnihaan liittyvässä rikoksessa saattaa olle kyse vaphauenriistämisestä, pakottamisesta, uhkaamisesta, häirittemisestä, pahoinpitelystä, rikolisen suojaamisesta, oikeuenkäytössä kuultavan uhkaamisesta (övergrepp i rättssak), murhasta eli murhayrityksestä. Teko kohistuu ussein toisheen perheenjäsehneen jonka nähhään ette se oon häpässy eli se riskeeraa häpästä perheen kunniaa.

Ussein rikoksen takana oon useampi sukulainen. Syy oon ette saa perheen kunnian entiselle tasole. Kunnialla meinathaan tässä taphauksessa sitä arvoa joka henkilöllä eli perheelä oon muitten silmissä. Menetetty kunnia saattaa pilata perheen maihneen ja sosiaaliset kontaktit oman eetnisen ryhmän sisälä.

Tukea ja apua

Jos sinua oon loukattu eli uhattu, sie saatat kääntyä joko Poliisin, Sosiaalikontturin eli vaimopäivystyksen, jos semmonen oon olemassa likelä, puohleen. Vaimopäivystykselä oon ussein yhtheys Sosiaalikontturin kans ja net saattavat akyytti tilantheessa auttaa sinua saahmaan suojatun asumisen ja saahmaan yhtheyksiä eri viranomhaisitten kans. Monela paikkakunnala maassa oon suojattua asumista jossa pärsunaali oon erikoistunu auttamhaan ihmisiä jokka oon joutunheet kunnihaan liittyvhään rikoksen kohtheeksi. Monet näistä asumisista ottavat vasthaan lapsia, akyytti tilantheissaki.

Sulla oon oikeus pittää suojatun asumisen niin kauon ko tarttet ja siihen saakka ko olet saanu apua löytämhään oman asunon.

Poliisi selvittää mitä oon tapahtunnu ja oonko olemassa syytä jatkaa selvitystä. Ko sie olet joutunu rikoksen kohtheeksi, sinut kuttuthaan kuulustelhuun. Poliisi tullee kans kuulustelheen eppäiltyjä rikoksentekiöitä ja totistajia, esimerkiksi perheenjäseniä ja muita osalisia. Lopulta selvitys saattaa johta siihen ette yhtä eli useampaa rikoksentekiää vasthaan nostethaan syyte.

Poliisi tekkee tavalisuuessa uhka- ja riskiarvioinin ja saattaa jos tarttee, auttaa sinua saahmaan erilaista turvaa, esimerkiksi saahmaan hyökkäyslarmin (överfalls-).

Poliisilla oon kans rikosuhri-koordinaattoria eli vastaavia jokka tekevät työtä rikosuhritten tueksi. Monet poliisiviranomhaiset oon kans yhtheistyössä aatheelisitten järjestöitten kans, niinku vaimo- ja tyär-päivystykset.

Asianomistaja-avustaja

Sie saatat saa apua asianomistaja-avustajalta, se oon ussein jyristi jonka pittää huolehtia sinun intressistä. Saatat kans saa totistajatukea henkilöltä joka tekkee aatheelista työtä ja joka antaa praktista tietoa ja apua oikeuenkäynin yhtheyessä. Sie et tartte maksaa siittä mithään.

Mer på svenska om hedersrelaterade brott