Kunniaan liittyvän rikoksen uhri

Tässä osiossa kerrotaan, millaista tukea voit saada, jos olet joutunut kunniaan liittyvän rikoksen uhriksi.

Kunniaan liittyvissä rikoksissa voi olla kyse vapaudenriistosta, pakottamisesta, uhkaamisesta, rauhanhäirinnästä, pahoinpitelystä, rikollisen suojelusta, oikeusasian johdosta tapahtuvasta uhkailusta tai väkivallasta, murhasta tai murhan yrityksestä. Teko kohdistuu yleensä perheenjäseneen, jonka katsotaan häpäisseen tai olevan vaarassa häväistä perheen kunniaa.

Rikoksen taustalla on usein useampi henkilö samasta suvusta. Motiivina on palauttaa perheen kunnia. Kunnialla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä arvoa, joka henkilöllä tai perheellä on muiden silmissä. Menetetty kunnia voi vahingoittaa perheen mainetta ja oman etnisen ryhmän sisäisiä sosiaalisia kontakteja.

Apua ja tukea

Jos on joutunut loukkauksen tai uhkauksen kohteeksi, voi kääntyä joko Poliisin, sosiaalipalvelun tai naistenpäivystyksen – mikäli lähistössä on sellainen – puoleen. Naistenpäivystys on usein yhteydessä sosiaalipalveluun ja voi akuutissa tilanteessa auttaa saamaan turva-asunnon ja yhteyksiä eri viranomaisiin. Monilla paikkakunnilla on turva-asuntoja, joiden henkilökunta on erikoistunut auttamaan kunniaan liittyvien rikosten uhreiksi joutuneita. Monet näistä turva-asunnoista ottavat vastaan lapsia, myös akuuteissa tilanteissa.

Oikeus turva-asumiseen on niin kauan kuin siihen on tarvetta ja kunnes on saanut apua oman asunnon löytämiseen.

Poliisi selvittää, mitä on tapahtunut ja jos on syytä jatkoselvityksiin. Rikoksen uhriksi joutunut kutsutaan kuulusteluun. Poliisi kuulustelee myös epäiltyjä rikoksentekijöitä ja todistajia kuten esimerkiksi perheenjäseniä ja muita asianosallisia. Selvitys voi lopulta johtaa syytteen nostamiseen yhtä tai useampaa rikoksentekijää vastaan.

Poliisi tekee yleensä uhka- ja riskiarvion ja voi tarvittaessa auttaa erilaisin suojatoimin ja palveluin, esimerkiksi antamalla käyttöön henkilöhälyttimen.

Poliisin apuna työskentelee myös rikosten uhrien auttamiseen keskittyviä koordinaattoreita tai vastaavia. Monet poliisiviranomaiset tekevät sen lisäksi yhteistyötä aatteellisten yhdistysten, kuten naisten- ja tyttöjenpäivystysten kanssa.

Asianomistajan avustaja

Rikoksen uhri voi saada myös apua asianomistajan avustajalta, joka useimmiten on asianajaja, jonka tehtävänä on valvoa ja suojella uhrin etuja. Uhri voi saada myös todistajantukea vapaaehtoisena tukijana toimivalta henkilöltä, joka antaa käytännön tietoa ja apua oikeudenkäynnin yhteydessä. Asianomistajan avustajan antama tuki on maksutonta.

Mer om hedersrelaterade brott på svenska.