Tukea rikoksen uhreille

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, saat tästä osiosta tietoa siitä, millaista tukea ja apua on saatavilla.

Kun teet rikosilmoituksen, on Poliisilla samassa yhteydessä velvollisuus ilmoittaa sinulle oikeuksistasi saada tukea.

Poliisin antama tieto voi käsitellä muun muassa:

  • eri mahdollisuuksia saada korvausta, kuten esimerkiksi rikosvahinkokorvausta, jota koskevat päätökset tekee Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten);
  • sitä, mitkä muut viranomaiset, järjestöt ja tahot voivat antaa tukea ja apua;
  • sitä, miten Poliisi ja jatkossa muut oikeusviranomaiset käsittelevät ilmoitustasi;
  • erityyppistä rikoksentorjuntaan liittyvää tietoa

Siitä, että sinä rikoksen uhriksi jouduttuasi sekä omaisesi saatte tukea ja apua, vastaa oman kuntasi sosiaalipalveluviranomainen. Kyse voi olla taloudellisesta, psykologisesta tai käytännön avusta. Tietyissä kunnissa on erityisiä tukikeskuksia nuorille rikoksen uhreille. Lisäksi monet aatteelliset yhdistykset osallistuvat työhön rikosten uhrien auttamiseksi ja tukemiseksi, esimerkiksi rikosuhripäivystykset (brottsofferjourer) ja naistenpäivystykset (kvinnojourer).

Tulkki

Tulkkausapua voi saada rikosilmoituksen teon ja rikostutkinnan yhteydessä.

Tukihenkilö

Asianomistajalla eli rikoksen uhrilla on useimmissa tapauksissa oikeus ottaa mukaansa tukihenkilö poliisikuulusteluun ja oikeudenkäyntiin. Asianomistaja itse päättää, kuka hänen tukihenkilönään toimii. Kyseeseen voi tulla ystävä, sosiaalipalvelun työntekijä tai joku rikosuhri- tai naistenpäivystyksestä. Tukihenkilönä toimimisesta ei makseta korvausta.

Todistajan tuki

Uhri voi myös saada todistajantukea. Todistajan tukihenkilön tehtävänä on toimia avustajana tuomioistuimen odotussalissa ja antaa yleistä tietoa ja tukea todistajille ja asianomistajille ennen tuomioistuinkäsittelyä ja sen jälkeen. Lisätietoja todistajantukitoiminnasta voi saada ottamalla yhteyttä siihen käräjä- tai hovioikeuteen, jossa oikeudenkäynti pidetään.

Mer om stöd till brottsoffer på svenska.