Tukea rikosuhrile

Tästä sie jota kohthaan oon tehty rikos, saat tietoa siittä minkälaista tukea ja apua sie saatat saa.

Siinä yhtheyessä ko sie tehet ilmotuksen rikoksesta, Poliisilla oon velvolisuus informeerata sinua sinun oikeuksista saa tukea.

Informsjuuni saattaa koskea:

  • Eri maholisuuksia saa korvausta, esimerkiksi rikosvahinkokorvaus josta päättää Rikosuhriviranomhainen (Brottsoffer-),
  • mitä muita viranomhaisia, järjestöjä ja muita oon jokka saattavat antaa tukea ja apua,
  • mitenkä Poliisi ja muu oikeuslaitos jatkossa tullee käsittelehmään sinun ilmotusta,
  • erilaista informasjuunia siittä mitenkä rikoksia estethään etukätheen.

Sinun kunnan sosiaalikontturi vastaa siittä ette sie jota kohthaan oon tehty rikos ja sinun omhaiset saatta tukea ja apua. Kyse saattaa olla rahalisesta, praktisesta eli psykoloogisesta tuesta. Joissaki kunnissa oon olemassa erityinen tukikeskus nuorile rikosuhrile. Oon olemassa monta aatheelista (ideell) yhistystä joka tekevät työtä sen etheen ette tukea ja auttaa niitä jokka oon joutunheet rikoksen uhriksi, esimerkiksi rikosuhri-päivystykset (-jourer) ja vaimonpuolitten päivystykset (kvinnojourer).

Tulkki

Sie saatat saa apua tulkilta poliisi-ilmotuksen ja rikosselvityksen yhtheyessä.

Tukihenkilö

Asianomistajanna, eli se joka oon joutunu rikoksen kohtheeksi, sulla oon usseimassa taphauksessa oikeus ottaa tukihenkilö matkhaan poliisikuulustelhuun ja kans oikeuenkäynthiin. Sie päätät itte kuka sinun tukihenkilöksi lähtee. Se saattaa olla kaveri, virkamies sosiaalista eli joku rikosuhri- eli vaimonpuolitten päivystyksestä. Tukihenkilö ei saa korvausta matkassaolosta.

Totistaja-tuki

Sie saatat kans saa totistajatukea. Totistajatuen tehtävä oon olla saatavilla tuomioistuimen ootushuohneessa valhmiina auttamhaan sinua saahmaan ylheistä tietoa ja olheen tukena totistajille ja asianomistajalle ennen tuomioistuin-käsittelyä ja sen jälkhiin. Jos sie halvaat enämpi tietoa totistajatuesta, ota yhtheys sen käräjä- eli hovioikeuen kans jossa oikeuenkäynti tapahtuu.

Mer på svenska om stöd till brottsoffer