Lapsi joka joutuu rikoksen kohtheeksi

Tässä saat tietää mitä sinun pittää tehhä jos eppäilet rikosta lasta kohthaan.

Jos sie eppäilet ette lapsi joutuu rikoksen eli vääryyen kohtheeksi, sinun pitäs ilmottaa siittä Poliisille telefooninumehroon 114 14 eli sen kunnan Sosiaalilautakunthaan jossa lapsi assuu. Akyytti taphauksissa, soita 112.

Sie saatat olla anonyymi ko ilmotat Sosiaalilautakunthaan. Poikkeus oon jos sulla oon ammatti jossa sie olet yhtheyksissä lapshiin.

Ilmotuksen sie tehet lapsen parhaan takia ja ette saatethaan selvittää oonko eppäily aihheelinen eli ei.

Poliisi selvittää

Poliisin tehtävä oon selvittää rikoseppäilyt. Poliisilla oon erityisesti koulutettuja lapsikuulustelu-johtajia jokka oon tottunheet kohtaahmaan ja puhuhmaan semmositten lapsitten kans jokka oon joutunheet kaikenlaisitten rikoksitten kohtheeksi.

Sosiaalilautakunta selvittää ja arvioittee jos lapsi voipi huonosti eli hällä oon riski joutua vääryyen kohtheeksi. Jos rikosta eppäihlään, Sosiaalilautakunta ilmottaa siittä Poliisille.

Jos sie tarttet apua

Jos sie itte olet joutunu vääryyen kohtheeksi, sinua oon pahoinpietty eli loukattu jollaki muula tavala se saattaa olla hyvä puhua jonku raahvaan kans johonka sie luotat. Piiain sinun koulula oon joku – opettaja, kuraattori eli koulusysteri. Se henkilö saattaa antaa neuoja eli olla apuna jos sie et tiä mitä tehhä.

Oon kans olemassa erityisiä järjestöjä jokka tekevät työtä sen etheen ette auttaa ja tukea lapsia. BRIS, Lapsitten oikeus yhtheiskunnassa, oon yks niistä.

Mer på svenska om brott mot barn och ungdomar