Rikoksen kohtheena lähheisessä suhtheessa

Tästä saat tietää mitenkä tehhä jos halvaat ilmottaa ette joku sinun lähheinen lyöpi sinua eli tekkee muuta vääryyttä sulle.

Jos olet semmosen rikoksen kohtheena ko häiritteminen (ofredande), uhka ja eri tyyppisten väkivalta- ja seksuaali-rikokset sinun pittää aina soittaa Poliisille numehroon 114 14. Akyytti asioissa, soita 112. Sie saatat kans mennä lähhiimälle poliisiasemalle tekehmään ilmotuksen.

Tärkeää ilmottaa rikos

Sulla ei ole pakkoa ilmottaa rikos, mutta se vaatii ilmotuksen ennenkö sie saatat saa korvausta ja apua vakkuutuspuulaakilta eli Rikosuhriviranomhaiselta.

Tärkeitä viisiä

Jos sie olet loukkaintunnu sinun pitäs saa sinun loukkaintumiset dokymenteerattua, mielumin otettua kuvat, tohturilta. Poliisi saattaa antaa sulle lissää tietoa. Säästö maholiset uhkaukset jokka saat telefoonivastaajassa, e-postissa eli sms:ilä. Net saattavat olla tärkeää viisi-materiaalia.

Lapset jokka kokevat väkivaltaa kotona

Jos oon lapsia jokka oon kokehneet väkivaltaa kotona, lapsila oon oikeus saa rikosvahinkokorvausta (brottsskade-). Sen tähen se oonki tärkeää ette Poliisi dokymenteeraa ette lapset oon olhee näkemässä ja mitä lapset oon kokehneet. Korvausta haet Rikosuhriviranomhaiselta.

Vaimoitten päivystykset

Melkein koko maassa oon vaimoitten päivystyksiä. Sinne saatat kääntyä ette saat turvaa ja apua sen kans mitä sinun jatkossa pitäs tehhä.

RFSL:n rikosuhripäivystykset

Valtakunnanliitola seksuaalisen samanarvosuuen puolesta (RFSL) oon rikosuhripäivystys för HBT-hekilöile. Sinne esimerkiksi sie, joka olet joutunu rikoksen kohtheeksi lähheisessä suhtheessa henkilöltä joka oon sammaa sukupuolta, saatat kääntyä.

Rikosuhripäivystykset

Monessa kunnassa oon olemassa rikosuhripäivystys johon kaikki, jokka oon joutunheet rikoksen kohtheeksi, saattavat kääntyä. Rikosuhripäivystyksitten Valtakunnalisella liitola oon kans kansalinen telefoonikeskus johonka sie saatat soittaa ette saat apua ja tukea.

Jyriidinen asiamies (ombud)

Rikoksen kohtheeksi joutunheena sulla oon monesti oikeus saa jyriidisen asiamiehen, niin sanotun asianomistaja-avustajan (målsägarbiträde), jyriidiseksi tueksi. Syyttäjä joka johtaa rikosselvitystä tekkee hakemuksen  käräjäoikeutheen, joka päättää jos sie saat asianomistaja-avustajan.

Brott i nära relationer (svenska)