Izložen krivicnom djelu u bliskoj vezi

Ovdje možete doznati na koji nacin cete postupiti ako želite prijaviti da vas neka, vama bliska osoba tuce ili izlaže drugom nasilju.

Ako ste izloženi krivicnom djelu smetnje, prijetnje i razlicitim tipovima nasilnog i seksualnog zlostavljanja uvijek trebate nazvati policiju na 114 14. U hitnim slucajevima, nazovite 112. Isto tako možete otici do najbliže policijske stanice i podnesti prijavu.

Važno je prijaviti krivicno djelo

Vi niste dužni prijaviti krivicno djelo, ali prijava je neophodna ako cete dobiti naknadu i pomoc od osiguravajuceg društva ili organa za zaštitu prava osoba oštecenih krivicnim djelom (Brottsoffermyndigheten).

Važni dokazi

Ako ste povrijedeni trebate dokumentirati svoje povrede, najbolje slikama koje je napravio lijecnik. Policija vam može dati više obavijesti. Cuvajte i eventualne prijetnje koje dobijete preko automatske sekretarice, e-pošte ili sms poruke. One mogu biti važan dokazni materijal.

Djeca koja doživljavaju nasilje u kuci

Ako je dijete bilo svjedok nasilja u kuci, dijete ima pravo na naknadu za osobe oštecene krivicnim djelom. Zato je važno da policija dokumentira da su djeca bila prisutna i što su doživjela. Podnesite zahtijev organu za zaštitu prava osoba oštecenih krivicnim djelom (Brottsoffermyndigheten).

Dežurne službe za pomoc ženama (Kvinnojourer)

U skoro cijeloj zemlji postoje dežurne službe za pomoc ženama. Njima se možete obratiti da bi dobili zaštitu i pomoc u planiranju što bi u buduce trebali poduzeti.

Dežurne službe RFSL-a za osobe oštecene krivicnim djelom

Savez za seksualno prosvjecivanje (RFSL) ima dežurnu službu za osobe oštecene krivicnim djelom za HBT osobe. Tu se, na primjer, možete obratiti vi koji ste bili izloženi nasilju u bliskoj vezi od strane osobe istog spola.

Dežurne službe za osobe oštecene krivicnim djelom (Brottsofferjourer)

U mnogim opcinama postoji jedna dežurna služba za osobe oštecene krivicnim djelom, kojoj se mogu obratiti svi koji su bili izloženi krivicnom djelu. Savez dežurnih službi za osobe oštecene krivicnim djelom ima i nacionalnu telefonsku centralu koju možete nazvati za dobivanje pomoci i podrške.

Pravni zastupnik

Vi kao, osoba izložena krivicnom djelu, imate u puno slucajeva pravo na pravnog zastupnika, jednog takozvanog, pomocnika oštecenog, kao pravnu podršku. Javni tužilac koji vodi krivicnu istragu to traži od prvostepenog suda, koji odlucuje da li cete dobiti pomoćnika za oštećenog.

Brott i nära relationer (svenska)