Izložen krivicnom djelu

utsatt-for-brott

Podnesite prijavu

Ako ste bili izloženi krivicnom djelu trebate to, što je prije moguce, prijaviti policiji. Ovdje možete procitati kako trebate postupiti.

Pomoc osobi oštecenoj krivicnim djelom

Ovdje je informacija o vrsti podrške i pomoci koju možete dobiti ako ste bili izloženi krivicnom djelu.

Krivicno djelo u bliskoj vezi

Ovdje možete doznati na koji nacin cete postupiti ako želite prijaviti da vas neka, vama bliska osoba tuce ili izlaže drugom nasilju.

Krivicno djelo nad djecom

Ovdje doznajete što trebate napraviti ako sumnjate na krivicno djelo protiv djeteta.

Krivicno djelo mržnje

Ovdje dobivate informaciju o tome kako prijaviti krivicno djelo mržnje i kakvu podršku možete dobiti ako ste bili izloženi krivicnom djelu mržnje.

Krivicna djela vezana za krivicna djela protiv casti i ugleda

Ovdje možete citati o podršci koju može dobiti osoba izložena krivicnom djelu protiv casti i ugleda.

Krivicno djelo seksualnog nasilja

Ako ste bili izloženi silovanju ili drugoj vrsti seksualnog nasilja morate što je prije moguce kontaktirati policiju. Moguce je da izvjesno vrijeme nakon dogadaja još uvijek postoje tragovi koji mogu biti važni dokazi na sudenju.