Podnesite prijavu

Ako ste bili izloženi krivicnom djelu trebate to, što je prije moguce, prijaviti policiji. Ovdje možete procitati kako trebate postupiti.

Kod hitnih slucajeva

 • Ako je krivicno djelo u toku, nazovite 112.

Ako slucajevi nisu hitni

 • Nazovite telefonski broj 114 14 ili posjetite najbližu policijsku stanicu.

  Ako se nalazite u inozemstvu nazovite 0046 77 114 14 00.

Prijavite što prije

Prijavu napravite što je prije moguce nakon pocinjenog krivicnog djela. To je posebno važno kod težih krivicnih djela gdje policija mora napraviti uvidaj na mjestu dogadaja.

Pri podnošenju prijave imajte dostupne slijedece podatke:

 • Maticni broj osobe koja podnosi prijavu,
 • maticni broj osobe izložene krivicnom djelu (ošteceni),
 • zavod za osiguranje oštecene osobe,
 • proizvodni broj, broj okvira, IMEI-broj ili slicno za izgubljene ili ukradene stvari,
 • što je tocnije vrijeme i mjesto pocinjenog krivicnog djela.

Ako se radi o težim krivicnim djelima posjetite najbližu policijsku stanicu.

Ako ste bili zlostavljani, izloženi nezakonitoj prijetnji ili drugim teškim krivicnim djelima trebate osobno posjetiti policijsku stanicu. Dokumentiranjem tragova i povreda/šteta raste mogucnost da policija riješi krivicno djelo.

Važno je prijaviti policiji

Policiji je jako stalo da se sva krivicna djela prijave. Postoji više razloga za vas kao privatnu osobu da prijavite ako ste bili izloženi krivicnom djelu:

 • To je pretpostavka da bi se krivicno djelo moglo riješiti.
 • Cesto je to uvjet da bi dobili naknadu od svog osiguravajuceg društva.
 • To olakšava povrat ukradenih stvari koje policija pronade.
 • To je važno radi pravilnog prikaza statistickih podataka o krivicnim djelima. To pomaže policiji da vidi trendove i tendencije u društvu i da informira o krivicnim djelima i sprecava krivicna djela.

Obavijestite policiju

Policiji je potrebna pomoc javnosti u sprecavanju krivicnih djela, u borbi protiv kriminala i stvaranju sigurnosti u društvu. Policiju možete obavijestiti na više razlicitih nacina. Ne morate reci svoje ime.

Obavijest možete dati danonocno na 114 14. Iz inozemstva nazovite
0046 77 114 14 00.

Mer på svenska om att göra en polisanmälan