Djeca izložena krivicnom djelu

Ovdje doznajete što trebate napraviti ako sumnjate na krivicno djelo protiv djeteta.

Ako sumnjate da je jedno dijete izloženo nasilju trebate to prijaviti policiji na broj telefona 114 14 ili Opcinskom savjetu za socijalnu zaštitu u opcini u kojoj dijete stanuje. U hitnim slucajevima, nazovite 112.

Prijavu Opcinskom savjetu za socijalnu zaštitu, možete podnesti anonimno. Iznimka je ako imate zanimanje gdje ste u kontaktu s djecom.

Prijavu radite za dobrobit djeteta i radi mogucnosti ispitivanja da li je sumnja opravdana ili ne.

Policija ispituje

Zadatak policije je da ispita sumnju o krivicnom djelu. U policiji postoje osobe koje su posebno obrazovane za ispitivanje djece, osobe koje su navikle stretati i i pricati s djecom koja su bila izložena svim vrstama krivicnih djela.

Opcinski savjet za socijalnu zaštitu ispituje i prosuduje da li dijete stradava ili postoji rizik da bude izloženo nasilju. Ako postoji sumnja o krivicnom djelu, opcinski savjet za socijalnu zaštitu to prijavljuje policiji.

Ako vam je potrebna pomoc

Ako si osobno bio izložen, zlostavljan ili vrijeđan na neki drugi način, možda bi bilo dobro porazgovarati s nekom odraslom osobom u koju imaš povjerenja. Možda ima netko u tvojoj školi – nastavnik, socijalni radnik ili školska medicinska sestra. Ta osoba može dati savjet ili pomoc ako ne znaš što ceš napraviti.

Postoje i posebne organizacije koje pomažu i podržavaju djecu. BRIS, Prava djece u društvu, je jedna od tih.

Mer på svenska om brott mot barn och unga