Kontaktirajte policiju

Stupite u vezu s policijom ako želite prijaviti krivicno djelo, imate pitanja ili želite dati obavijest. Ako imate slucaj za policiju koji nije hitan, nazovite 114 14. Za hitne slucajeve nazovite 112.

Policeman talking with citizen

114 14 – Kod slucajeva koji nisu hitni

114 14 je broj koji cete nazvati kada imate slucajeve za policiju koji nisu hitni.

Iz inozemstva nazivate 0046 77 114 14 00.

112 – U slucaju opasnosti

112 je broj za pomoc koji cete zvati za hitnu pomoc i kada je imovina, okoliš ili život u opasnosti. Broj za pomoc 112 je za one kojima treba neposredna pomoc, na primjer policije, spasilacke službe ili vozilo hitne pomoci.

Kada zovete 112 dolazite do:

 • Vozila hitne pomoci
 • Vatrogasaca
 • Policije
 • Dežurnog lijecnika
 • Informacije o otrovima
 • Dežurne socijalne službe
 • Zrakoplovne hitne pomoci
 • Gorske službe spašavanja
 • Zrakoplovne službe spašavanja
 • Pomorske službe spašavanja
 • Službe spašavanja okoliša na moru
 • Službe spašavanja prilikom ispuštanja radioaktivnih tvari
 • Carine za policiju koja se bavi krivicnim djelima vezanim za drogu
 • Dežurnog zubara
 • Dežurnog svecenika

Mer på svenska om hur du kontaktar polisen