Le kontákto le Raj barénsa

Kontaktuísar le Raj baré te kamés te puřís jekh čorimós vaj kriminalimós, vaj te si tut pušaimáta vaj te kamés te des avrí informácia vaj žanglimós. O telefóno kaj le Raj baré kána naj tut fugáske pušaimáta si 114 14. Kána si fugáske pušaimáta mar 112.

Policeman talking with citizen

114 14 - Kána naj tut fugáske pušaimáta

114 14 si le numéra kaj trubús te marés kána si tut pušaimáta karíng le Raj baré kaj naj fúgo. Naprimér kána kamés te des informácia vaj žanglimós pa čorimáta vaj kriminalimáta, informácia vaj o žanglimós pa pušaimáta pa pasapórti, pušaimáta pa páča adresúria thaj pušaimáta pa puterimáske čásurja vájke te kamés te avés ándo kontákto le telefonósko centrálósa, vaj jekh manúšésa kaj kerél bučí kaj le Raj baré ánde jekh specefíkno departsiá kaj le Raj baré. 

Ánda le themá marés pe telefono 046 77 11414 00.

112 –  Ánde fugáske situácia

112 si jekh numéro kaj trubús te marés te trubúl tut ažutimós kána si trajósko dár, vaj mandžinésko vaj pa váreso kaj melarél e vrjáma, phúv vaj o čéri. La fugásko numéro 112 si tuke kaj trubúl fugása ažutimós katár naprimér le Raj baré, ambúlansia vaj kavér fugáko ažutimós.   .  

Gadalá arakhés kána marés 112:

 • Ambulánco
 • Jagéngo manúš
 • Raj baré
 • Rjatčáko doktóro
 • Informácia vaj o žanglimós pa votráva
 • Rjatčáko sociálni kantóra
 • Avionósko ambulánco
 • Plainéngo ažutimós
 • Pajésko ažutimós
 • Le vrjeamásko melarimósko ažutimós
 • Ažutimós kána mukliné avrí radioaktívne treaborja
 • Le granitsiáko manúš pa drogénge informácia vaj o žanglimós
 • Rjatčango dandéngo dóktoro
 • Rjatčango rašáj

Mer om hur du kontaktar polisen på svenska.