تماس با پلیس

جهت گزارش جرایم، طرح سئوال و یا دادن اطلاعات شما می توانید با پلیس تماس بگیرید. شماره تماس با پلیس در شرایط غیر اضطراری 14 114 می باشد. در موارد اضطراری و اورژانس با شماره 112 تماس بگیرید.

Policeman talking with citizen

14 114 – در موارد غیر اضطراری وغیر اورژانسی

14 114 شماره تلفنی است که شما هنگام تماس با پلیس در شرایط غیر اضطراری استفاده می کنید. با تماس با این شماره می توانید نزد پلیس شکایت کنید، اطلاعاتی در مورد تخلفات در اختیار پلیس بگذارید، در مورد گذرنامه، اجازه ی اقامت و نشانی و ساعات کار بپرسید و یا این که با کارمندان و یا مرکز تلفن پلیس تماس برقرار کنید.

برای تماس از خارج از کشور باید با شماره ی 00 14 114 77 46+ تماس بگیرید.

112 – در موارد اضطراری

در موارد اضطراری هنگامی که جان و مال کسی و یا محیط زیست اطراف شما در خطر باشد باید با شماره 112 تماس بگیرید. شماره 112 برای زمانی است که شما احتیاج فوری به کمک پلیس، آمبولانس و یا سازمان امدادرسانی داشته باشید.

 • از طریق شماره 112 متوانید کمک های زیر را دریافت نمائید:
 • آمبولانس
 • آتش نشانی
 • پلیس
 • پزشک کشیک
 • مرکز اطلاعات سموم
 • مددکار اجتماعی کشیک
 • آمبولانس هوایی
 • خدمات نجات کوهستان
 • سازمان نجات سوانح هوایی
 • سازمان نجات سوانح دریایی
 • خدمات اضطراری زیست محیطی در دریا
 • خدمات اضطراری در هنگام پخش شدن مواد رادیواکتیو
 • بخش مواد مخدر گمرک برای دریافت اطلاعات از مردم
 • دندانپزشک کشیک
 • کشیش کشیک

Mer på svenska om hur du kontaktar polisen