Ker jekh puřimós

Te kerdás várekon čorimós vaj kavér kriminalimós músaj te puřís ánda jekh dáta kaj le Raj baré. Katé šaj džinés sar te kerés.

Kána trubúl tut kontákto fugása 

Kána o čorimós vaj e kriminalimós ínke žal, mar 112. 

Kána či trubúl tut fúgo kontákto

Mar o telefonósko numéro 114 14 vaj ža kaj e maj pašé Raj baréngi kantóra.      

Katár le themá marés po telefóno 0046 77 114 14 00.

Puřisár fugása

Ker jekh puřimós de fúgo daštísa kána vužé gáta aviló o čorimós vaj e kriminalimós. Vážno avéla le Raj barénge, ke von músaj fugása te róden po than, koté kaj sas le baré čorimáta vaj kriminalimáta.

Le anglé gadalá ramá kána kamés te puřís jekh čorimós vaj kriminalimós: 

  • Le beršénge númera pe godolés kaj kerél e puřimáta,
  • le beršénge númera pe godolés kaj aresló čordó,
  • godoléskí asuránsa, kaj aresló čordó,
  • fabrikantóske numéra, chassi numéro, IMEI-numéro vaj kavér númera pe sóste so si xasardó vaj čordó,
  • zumáv ta de opré le vórta čásurja thaj o than koté kaj aresló o čorimós.     .

Ža kaj o maj pašé Raj baréngí kantóra kána si baré čorimáta vaj kriminalimáta 

Te areslán mardó, vaj várekon hutuisardá tut, vaj várekon kerdás kavér baré čorimáta vaj kriminalimáta karíng túte, músaj te žas ánda jekh dáta kaj le Raj baréngí kantóra. Kána sikavés le sémnúra  sar anklestán mardó thaj kavér došá, atúnči maj fúgo šaj  astarén le Raj baré le dušmája maj fúgo te šaj thon len ánde kris.   

Vážno si le Raj barénge te puřís

Le Raj barénge si vážno, kána puřís sváko  čorimós vaj kriminalimós. Tu kaj san privátno manúš, túke si but fjálo gorá thaj džéli, te des opré ánde jekh puřimáta, te areslán čordó vaj pe kavér kriminalimós:   

  • Bi godolása naštín le Raj baré te šinavén jekh kris.
  • Godó si vunívar jekh músaj, te šaj les pučin katár čirí asuránsa.
  • Maj vušóro anklél te šaj les pálpale čiré čordé trjábora kaj arakhlé le Raj baré.
  • Vážno si te avél e statistíka pe čorimáta vórta thaj čačó. Godó ažutíl le Raj barén, te dikhén savéndar čorimáta vaj kriminalimáta kaj phirél ándo them, thaj vi ažutíl len te šaj len sáma maj anglé, te na anklél godoléndar čorimáta vaj kriminalimáta ándo anglunimós. 

De le Raj barén po gor

Le Raj baré trubúl len ažutimós katár le manúš, te šaj ašavén le čorimáta vaj kriminalimáta ándo lungimós, thaj te marén telé le čorimáta, te šaj traíl o naródo bi darása. Šaj des e informácia vaj o žanglimós pe but fjálora módora. Či trubús te des opré čiró anáv. Šaj des le Raj barén po gor pe fersavó čáso po telefono 114 14. Katár le themá marés 0046 77 114 14 00.

Mer om hur du gör en anmälan på svenska.