Zor le manušénge kaj areslé čordé

Katé den tut kaj areslán čordó vaj ánde kavér kriminalimáta, informácia vaj o žanglimós, pa savó ažutimós šaj les.

Sa godjá dáta, kána dan opré jekh puřimáta pa čorimós, músaj le Raj barénge te den tut informácia vaj o žanglimós pa čiré slobodía te les ažutimós.

E informácia vaj o žanglimós šaj avél pa:

  • Šaj te les pučin pe naprimér čorímáskodukhadó pučin (brottsskadeersättning)kaj si šinadé katár  čorimaténgoautoritéto, (brottsoffermyndigheten),
  • savé kavér autoritétora, organátsi thaj kavér šaj den zor thaj ažutimós,
  • sar le Raj baré thaj kavér krisénge autoritétora si te len sáma pa čirí puřimáta ándo anglunimós,
  • thaj informácia vaj o žanglimós pa kavér čorimásko anglunimós.         

O sociálo ándo čirí komúna, lénge músaj te len sáma pála túte kaj areslán čordó thaj vi pe čiré maj pašé njámora te sar len zor thaj ažutimós. Šaj avél pa ekonomía, práktiko vaj psykológiko zor. Ánde vúni komunorjá šaj arakhés speciálne centra le ternénge, kaj areslé čordé vaj ánde kavér kriminalimáta. Si but idiálne organáci kaj kerén bučí te den zor thaj ažutimós godolénge kaj areslé čordé, naprimér čordé manušénge kantóri (brottsofferjourer) thaj žuvljeánge kantóri (kvinnojourer).            

Tolmátso

Tu šaj les ažutimós katár jekh tolmátso kána kerés jekh puřimáta kaj le Raj baré thaj kána si te róden o čačimós ánde čorimáta vaj pe kriminalimáta.  

Manúš kaj ažutín

Tu vaj godó kaj aresló čordó vaj ánde kavér kriminalimáta, tumén vunívar šaj len tuménsa jekh manúš kaj sar avél jekh zor tuménge kána le Raj baré si te pušén tumén gorá maj anglál de sar avél e kris. Tu korkořó porunčís kon kamés te les túsa te del tut zor thaj ažutimós. Godó šaj avél jekh vortáko, vaj jekh manúš katár o sociálno kantóra, vaj katár čordémanušénge vaj žuvljeánge kantóri. Gadalá manúš či len pučin kána avén túsa. 

Sadikhutnósko zor           

Tu šaj les sadikhutnósko zor (vittnesstöd). Le sadikhutnósko zorésko bučí si te avél túsa ánde ažukerimáskosála te ažutíl te del informácia vaj o žanglimós thaj zor le sadikhuntéske thaj godolés kaj aresló čordó, maj anglál de sar žal e kris thaj maj palál e kris. Te kamés maj but informácia vaj o žanglimós pa sadikhutnósko zor, šaj les kontákto kaj tings vaj hovrätten koté kaj si te žal e kris.

Mer om stöd till brottsoffer på svenska.