JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gör en polisanmälan

Anmäl brott till polisen så snart du kan. En tidig anmälan gör det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.

När du anmäler ett brott måste du alltid uppge dina personuppgifter. Om du gör en anmälan åt en annan person behövs bådas personuppgifter. 

Ring 114 14 eller besök polisen 

För att anmäla ett brott kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar. Vi pratar svenska och engelska. Samtalstaxan beror på ditt telefonabonnemang. 

Anmäl brott via e-tjänst

Vissa brott kan du anmäla via e-tjänst:

Har du skyddad identitet ska du inte anmäla brott via e-tjänsten.

Du kan inte använda e-tjänsten till att anmäla stöld eller förlust av pass och nationellt id-kort. Du kan heller inte anmäla händelser som inträffat i trafiken, parkeringsskador, våldsbrott, hot eller andra bedrägeribrott än kontokortsbedrägeri. För att anmäla den typen av brott måste du ringa polisen eller besöka en polisstation. 

När du gjort din anmälan får en bekräftelse via e-post. En kopia av polisanmälan skickas till dig med posten.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 3 kap. 10-11 §§ polisdatalagen (2010:361).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ändra eller komplettera en anmälan

För att kunna ändra eller komplettera en tidigare gjord anmälan måste du uppge ärendenumret på din ursprungsanmälan. Det gäller alla anmälningar, det vill säga anmälningar som du gjort via internet, telefon eller på annat sätt.

Exempel på hur ärendenummer kan se ut: 5000-K123-18 (finns angivet på din polisanmälan) alternativt anmälan gjord via internet I-55-1231231231231 (finns angivet i bekräftelsen du fick via e-post när du gjorde din internetanmälan).

Brottsanmälningar du kan ändra via e-tjänst:

För att ändra eller komplettera andra typer av anmälningar ring 114 14 eller besök en polisstation. Uppge ärendenumret på din ursprungsanmälan. 

Viktigt att anmäla brott

Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns flera anledningar att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott:

  • Din anmälan är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet för brottet att klaras upp.
  • Din anmälan gör det lättare för dig att få tillbaka stulna saker som polisen hittar. Kontakta polisen om du hittar ett föremål som du anmält stulet eller borttappat.
  • Din anmälan är viktig för att brottsstatistiken ska vara rättvisande. Den hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott.

Polisen är skyldig att utreda alla brott som anmälts. Därför kan du inte ångra en anmälan du gjort.

Anmäla polisen

Om du tycker att polisen har behandlat dig illa eller på annat sätt gjort något felaktigt, anmäler du händelsen till polisen. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Berätta att du vill anmäla en polis så får du prata med en person som är behörig att ta upp en sådan anmälan.

Utsatt för brott utomlands

Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

Till toppen