Tjänster och tillstånd

Ta del av allmän handling

Enligt Tryckfrihetsförordningen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar.

SIS – begära ut uppgifter

Schengen Information System är ett gemensamt efterlysningssystem för länderna i Schengenområdet.

Blanketter

Blanketter för att ansöka, anmäla, bestrida med mera.

Till toppen