Tjänster och tillstånd

Ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen.

SIS – begära ut uppgifter

Schengen Information System är ett gemensamt efterlysningssystem för länderna i Schengenområdet.

Blanketter

Blanketter för att ansöka, anmäla, bestrida med mera.

Delgivning

Delgivning är när information om beslut lämnas till en person. Polisen utför stämningsmannadelgivning.