Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.