Sök

Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

För att ansöka om pass eller nationellt id-kort till ditt barn behöver du boka en tid.

Barn som håller en vuxen i handen

Fysisk id-handling krävs vid ansökan 

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Så här går ansökan till

1. Boka tid på en passexpedition

För att ansöka om pass och nationellt id-kort till barn eller ungdom under 18 år ska du boka tid på en passexpedition. Det finns ingen åldersgräns för att ansöka om vare sig pass eller nationellt id-kort.

2. Vårdnadshavares medgivande

Den eller de vårdnadshavare som är på plats på passexpeditionen och har med sig giltig legitimation lämnar sitt medgivande digitalt.

För den vårdnadshavare som inte kan vara med på plats gäller följande:

Blanketten för vårdnadshavares medgivande ska fyllas i och tas med till passexpeditionen. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande genom att antingen fylla i blanketten eller lämna sitt medgivande digitalt på plats. Medgivanden kan lämnas på separata blanketter. Underskrifterna ska vidimeras av någon utomstående.

Du kan välja att fylla i blanketten på passexpeditionen om du vill. I så fall måste båda vårdnadshavarna följa med till passexpeditionen och visa giltig id-handling.

Vårdnadshavare ger medgivande för pass/nationellt id-kort (skrivs ut) (pdf, 166 kB)

Följande måste vara uppfyllt för att blanketten ska vara giltig:

 • Barnets person- eller samordningsnummer måste vara ifyllt.
 • Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande. Medgivande kan göras på separata blanketter. Observera att samtliga uppgifter om vårdnadshavaren måste vara ifyllda.
 • Rutan där du anger vilken handling ansökan avser måste vara ikryssad.
 • Vårdnadshavarnas namnteckning ska vidimeras av utomstående med namnteckning, namnförtydligande, adress, telefonnummer och födelsedatum.
 • Den som vidimerar måste vara äldre än 15 år
 • En vårdnadshavare får inte bevittna den andre vårdnadshavarens namnteckning.
 • Barnet får inte själv vidimera sin vårdnadshavares namnteckning.
 • Medgivandet får inte vara äldre än en månad när det lämnas till passexpeditionen.

Ansökan är komplett först när vårdnadshavares medgivande är inlämnad på passexpeditionen.

En ansökan som inte är komplett vid ansökningstillfället kan kompletteras och bli godkänd i efterhand.

3. Barnet legitimerar sig

Barnets identitet ska styrkas vid ansökningstillfället. Barn som har egen giltig id-handling kan legitimera sig själva. Vårdnadshavare kan legitimera sina barn med hjälp av egen giltig id-handling. Barnet kan även ha med sig en godkänd intygsgivare vid ansökningstillfället. Observera att ett giltigt medgivande enligt punkten 2 ovan alltid behövs, även när barnet kommer själv.

Giltiga id-handlingar när du ansöker om pass eller nationellt id-kort

Godkända intygsgivare när du ansöker om pass eller nationellt id-kort

Observera att vårdnadshavare som inte har svensk id-handling ska kunna styrka sin identitet.

4. Barnet fotograferas, lämnar fingeravtryck och skriver sin namnteckning

Är barnet under sex år eller är fysiskt hindrad behöver inte fingeravtryck lämnas. Barn som är skrivkunnigt skriver sin namnteckning.

När passet eller nationella id-kortet är färdigt

1. Du får ett meddelande när passet eller det nationella id-kortet är klart

Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det tar cirka 6 arbetsdagar för ditt pass eller nationella id-kort att bli klart. Du får då ett meddelande till det telefonnummer eller den e-postadress som du angav när du gjorde din ansökan.

2. Barnet bör följa med

I regel ska passet eller det nationella id-kortet lämnas ut till den som ansökt. Vårdnadshavare får mot uppvisande av giltig id-handling hämta ut handlingen utan att barnet är med. Ingen annan än vårdnadshavaren kan hämta ut passet eller id-kortet åt barnet.

Du som är under 18 år kan hämta ditt pass eller id-kort själv.

3. Ta gärna med kvittot

Om polisens it-system ligger nere kan vi bara lämna ut passet eller id-kortet om du legitimerar dig och visar upp kvitto från ansökan.

4. Barnet skriver sin namnteckning på nytt (kontrasignatur)

De barn som skrev sin namnteckning vid ansökan ska även skriva sin namnteckning i passet eller på det nationella id-kortet. Det kallas kontrasignatur. Om barnet inte kan följa med till passexpeditionen ska kontrasignaturen skrivas hemma i stället.

Om barnet skriver sin namnteckning hemma behöver du se till att följande uppfylls:

 • Namnteckningen ska skrivas på linjen för kontrasignatur i passet, eller i det ljusa fältet/rutan på id-kortets baksida.
 • Namnteckningen ska skrivas på samma sätt som vid ansökan.
 • Använd svart eller blå bläckpenna.

Fråga passhandläggaren om du är osäker på var barnet ska skriva sin namnteckning.

5. Lämna in det gamla passet eller nationella id-kortet

Om barnet har ett pass eller nationellt id-kort som fortfarande är giltigt, måste det tas med när det nya hämtas ut. Tag gärna med ogiltiga pass och id-kort för makulering, men det är inte ett krav för att få hämta ut det nya.

Giltighetstid för barnets pass eller nationella id-kort

 • Pass och nationellt id-kort för barn under 12 år är giltigt i tre år.
 • Pass och nationellt id-kort för personer över 12 år är giltigt i fem år.

Nationellt id-kort som är utfärdat innan 2 augusti 2021 där barnet är under 12 år, är giltigt i fem år.

Passet och det nationella id-kortet är giltigt hela tiden även om barnet ändrar utseende.