Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Minst en vårdnadshavare bör vara med.

Vårdnadshavarna måste alltid ge sitt medgivande

Vårdnadshavarna måste alltid ge sitt skriftliga medgivande till pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Blankett för medgivande finns här på webben, och den finns också på din lokala passexpedition. 

Krav på medgivandet

  • Medgivandet behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person. Det kan inte vara den andre vårdnadshavaren som bevittnar.
  • Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  • Är båda vårdnadshavarna med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren bevittna namnunderteckningarna på plats. Båda vårdnadshavarna behöver uppvisa giltig id-handling.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

På passexpeditionen, barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste komma personligen till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Minst en vårdnadshavare bör vara med.

På passexpeditionen ska vårdnadshavare kunna visa upp giltig id-handling. Om inte båda vårdnadshavarna följer med, behöver den frånvarande vårdnadshavarens legitimation inte tas med.

För att Polismyndigheten ska kunna utfärda pass eller nationellt id-kort som gäller i tre år (giltighetstid för barn under 12 år) måste både för- och efternamn vara godkända av Skatteverket.

Avgift och leveranstid pass/nationellt id-kort

  • Pass 350 kronor
  • Nationellt id-kort 400 kronor
  • Provisoriskt pass 980 kronor

Ansökningsavgiften betalas vid ansökningstillfället, helst med betalkort eller kreditkort. Normalt levereras ett pass eller nationellt id-kort till vald passexpedition inom fem arbetsdagar, men polisen kan inte garantera leveranstiden.

Hämta pass/nationellt id-kort, barn och ungdomar

För barn och ungdomar under 18 år ska en vårdnadshavare hämta passet eller det nationella id-kortet. Den som har fyllt 15 år kan dock själv hämta passet eller det nationella id-kortet men i så fall ska vårdnadshavaren medge detta vid ansökan och det ska antecknas vid ansökningstillfället.

Boka tid för ansökan om pass/nationellt id-kort

På många platser måste du förboka ditt besök för att ansöka om pass och nationellt id-kort. På passexpeditioner utan tidsbokning gäller drop-in.

Passexpeditioner med tidsbokning

Passexpeditioner med drop-in

 

Till toppen