JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se
Problem att ringa 114 14.

Just nu är det problem att ringa polisen på telefonnummer 114 14. Det går fortfarande att anmäla vissa brott här på webbplatsen eller genom att besöka en polisstation. Vid akuta ärenden ring 112.

Pass för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Minst en vårdnadshavare bör vara med.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem. Behandlingen av personuppgifter regleras till exempel i personuppgiftslagen (1998:204).

Regelverket syftar bland annat till att skydda dina grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter. En viktig del i det skyddet är att du informeras om behandlingen.
Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande

Tänk på att vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande. Om inte vårdnadshavarna är med på passexpeditionen, ska medgivandet vara skriftligt undertecknat och bevittnat.

Krav på medgivandet

  • Medgivandet behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person. Det kan inte vara den andre vårdnadshavaren som bevittnar.
  • Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  • Är båda vårdnadshavarna med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren bevittna namnunderteckningarna på plats. Båda vårdnadshavarna behöver uppvisa giltig id-handling.

Information om giltig id-handling vid passansökan

Ansök om pass/nationellt id-kort

På många platser måste du förboka ditt besök på passexpeditionen. Det gäller både om du ska ansöka om pass och nationellt id-kort. På passexpeditioner som inte har något bokningssystem gäller drop-in.

Boka tid/Hitta passexpedition

På passexpeditionen, barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste komma personligen till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Minst en vårdnadshavare bör vara med.

På passexpeditionen ska vårdnadshavare kunna visa upp giltig id-handling. Om inte båda vårdnadshavarna följer med, behöver den frånvarande vårdnadshavarens legitimation inte tas med.

För att Polismyndigheten ska kunna utfärda pass/och eller nationellt id-kort som gäller i tre år (giltighetstid för barn under 12 år) måste både för- och efternamn vara godkända av Skatteverket.

Avgift och leveranstid pass/nationellt id-kort

Ansökningsavgiften betalas vid ansökningstillfället. Vi ser helst att avgiften betalas med betalkort eller kreditkort. Normalt levereras ett pass eller nationellt id-kort till vald passexpedition inom fem arbetsdagar, men polisen kan inte garantera leveranstiden.

Hämta pass, barn och ungdomar

För barn och ungdomar under 18 år ska en vårdnadshavare hämta passet eller det nationella id-kortet.

Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället.

Till toppen