Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort.

Vårdnadshavarna måste alltid ge sitt medgivande

Vårdnadshavarna måste alltid ge sitt skriftliga medgivande till pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Blankett för medgivande finns här på webben, och den finns också på din lokala passexpedition. 

Krav på medgivandet

  • Medgivandet behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Vårdnadshavares namnteckning ska vidimeras med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Vårdnadshavarna får inte vidimera varandras namnteckningar. 
  • Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  • Är båda vårdnadshavarna med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren vidimera namnunderteckningarna på plats. Båda vårdnadshavarna behöver uppvisa giltig id-handling.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

På passexpeditionen, barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste komma personligen till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. 

På passexpeditionen ska vårdnadshavare kunna visa upp giltig id-handling. Om inte båda vårdnadshavarna följer med, behöver den frånvarande vårdnadshavarens legitimation inte tas med.

Om barnet inte har ett fastställt för- eller efternamn vänligen kontakta passexpeditionen innan du ansöker. 

Avgift och leveranstid pass/nationellt id-kort

  • Pass 350 kronor
  • Nationellt id-kort 400 kronor
  • Provisoriskt pass 980 kronor

Ansökningsavgiften betalas vid ansökningstillfället, helst med betalkort eller kreditkort. Normalt levereras ett pass eller nationellt id-kort till vald passexpedition inom fem arbetsdagar, men polisen kan inte garantera leveranstiden.

Hämta pass/nationellt id-kort för barn

Enligt huvudregeln ska passet/det nationella id-kortet lämnas ut till sökanden personligen. Om det innebär praktiska svårigheter att den minderårige närvarar, får vårdnadshavaren hämta ut passet/det nationella identitetskortet utan den minderåriges närvaro.

Om den minderårige har skrivit sin namnteckning i ansökan och inte varit närvarande vid utlämningstillfället, är det viktigt att kontrasigneringen skrivs på ett korrekt sätt och på rätt ställe i passet eller på det nationella id-kortet.

 

Boka tid för ansökan om pass/nationellt id-kort

Du behöver förboka ditt besök för att ansöka om pass och nationellt id-kort. Nya bokningsbara tider släpps kontinuerligt.

Boka tid för pass och nationellt id-kort

 

Till toppen