Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

För att ansöka om pass eller nationellt id-kort till ditt barn behöver du boka en tid. Här ser du steg för steg hur du gör.

Barn som håller en vuxen i handen

Så här går ansökan till

1. Boka tid på en passexpedition

För att ansöka om pass och nationellt id-kort till barn eller ungdom under 18 år ska du boka tid på en passexpedition. Det finns ingen åldersgräns för att ansöka om vare sig pass eller nationellt ID-kort.

2. Fyll i blankett för medgivande

Vårdnadshavare ger medgivande för pass/nationellt id-kort (skrivs ut)

Blanketten för vårdnadshavares medgivande ska fyllas i och tas med till passexpeditionen. Om barnet har fler än en vårdnadshavare måste samtliga skriva sin namnteckning på blanketten. Underskrifterna ska sedan vidimeras av någon utomstående.

Du kan välja att fylla i blanketten på passexpeditionen om du vill. I så fall måste båda vårdnadshavarna följa med till passexpeditionen och visa giltig id-handling.

Följande måste vara uppfyllt för att blanketten ska vara giltig:

 • Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under.
 • Rutan där du anger vilken handling ansökan avser måste vara ikryssad.
 • Vårdnadshavarnas namnteckning ska vidimeras av utomstående med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer.
 • Den som vidimerar måste vara äldre än 15 år. 
 • Underskrifterna får inte vara äldre än en månad.

Ansökan påbörjas först när en giltig blankett är inlämnad på passexpeditionen.

3. Vårdnadshavare eller intygsgivare följer med barnet till passexpeditionen

Du som är vårdnadshavare behöver följa med barnet till passexpeditionen. Om barnet har fler än en vårdnadshavare och blanketten är ifylld och vidimerad i förväg, räcker det att en vårdnadshavare följer med barnet. Om du inte kan följa med kan en godkänd intygsgivare följa med barnet i stället. Den som följer med barnet behöver visa upp giltig id-handling.

Barn som har egen legitimation och är stora nog att komma själv behöver inte ha med sig någon.

Giltiga id-handlingar när du ansöker om pass eller nationellt id-kort

Godkända intygsgivare när du ansöker om pass eller nationellt id-kort

4. Vi tar foto, fingeravtryck och barnet skriver sin namnteckning

Vi tar ett foto av barnet på passexpeditionen. Du ska inte ta med ett foto av barnet. Förutom foto ska även två fingeravtryck lämnas. Är barnet under sex år eller är fysiskt hindrad behöver inte fingeravtryck lämnas. De barn som är skrivkunniga skriver sin namnteckning.

5. Du väljer var passet eller id-kortet ska hämtas

Du kan välja att hämta passet eller nationella id-kortet på en annan passexpedition. Säg i så fall till passhandläggaren när du ansöker. Du kan inte ändra ditt val i efterhand.

6. Avgiften betalas

Ansökningsavgiften betalas på passexpeditionen, helst med betalkort eller kreditkort.

 • Pass kostar 400 kronor.
 • Nationellt id-kort kostar 400 kronor.

Leveranstid

Ordinarie leveranstid för pass och nationellt id-kort är 6 arbetsdagar.

När passet eller nationella id-kortet är färdigt

1. Du får ett meddelande när passet eller id-kortet är klart

När passet eller det nationella id-kortet är klart får du ett meddelande till det mobilnummer eller den e-postadress du angav när du bokade tiden.

2. Barnet bör följa med

I regel ska passet eller det nationella id-kortet lämnas ut till den som ansökt. Om det innebär praktiska svårigheter att barnet följer med till passexpeditionen, får du som är vårdnadshavare hämta ut handlingen utan att barnet är med. Ingen annan än vårdnadshavaren kan hämta ut passet eller id-kortet åt barnet.

Du som är under 18 år och har giltig id-handling kan hämta ditt pass eller id-kort själv.

3. Ta gärna med kvittot

Ta gärna med dig kvittot som du fick vid ansökan. Det behövs om vi skulle ha driftstörningar i vårt it-system, då vi vid de tillfällena endast kan lämna ut passet eller id-kortet mot kvitto och giltig id-handling. Om du har tappat bort ditt kvitto går det oftast bra att hämta ut passet eller id-kortet ändå.

4. Barnet skriver sin namnteckning på nytt (kontrasignatur)

De barn som skrev sin namnteckning vid ansökan ska även skriva sin namnteckning i passet eller på id-kortet. Det kallas kontrasignatur. Om barnet inte kan följa med till passexpeditionen ska det skriva sin kontrasignatur hemma i stället.

Om barnet skriver sin namnteckning hemma behöver du se till att följande uppfylls:

 • Namnteckningen ska skrivas i rutan för kontrasignatur i passet, eller på id-kortets baksida.
 • Namnteckningen ska skrivas på samma sätt som vid ansökan.
 • Använd bläckpenna.

Fråga passhandläggaren om du är osäker på var barnet ska skriva sin namnteckning.

5. Lämna in det gamla passet eller id-kortet

Om barnet har ett pass eller id-kort sedan tidigare, måste du ta med det när du hämtar ut det nya. Vi makulerar då passet eller id-kortet.

Giltighetstid för barnets pass eller nationella id-kort

 • Pass och nationellt id-kort för barn under 12 år är giltigt i tre år.
 • Pass och nationellt id-kort för personer över 12 år är giltigt i fem år.

Nationellt id-kort som är utfärdat innan 2 augusti 2021 där barnet är under 12 år, är giltigt i fem år.

Passet och id-kortet är giltiga hela tiden även om barnet ändrar utseende.

Provisoriskt pass

Om det är mindre än 72 timmar kvar till avresa, kan du ansöka om ett provisoriskt pass på vissa passexpeditioner. Det provisoriska passet utfärdas medan du väntar. Passet gäller endast för angivet resmål och så länge resan pågår. Du kan inte boka tid för att ansöka om provisoriskt pass. 

Blanketten för vårdnadshavarens medgivande måste lämnas in, precis som vid en vanlig ansökan. Tänk på att blanketten måste vara ifylld enligt anvisningarna för att den ska vara giltig.

Passexpeditioner som utfärdar provisoriskt pass