Sök
Stäng Meny

För utlandsboende

Alla som ansöker om pass eller nationellt identitetskort är skyldiga att styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter.

Karta över sydöstra Europa

Samma krav på identifiering gäller för utlandsboende som för medborgare  folkbokförda i Sverige vid ansökan om pass eller nationellt identitetskort.

Polismyndighetens information om medborgare som inte är eller aldrig har varit folkbokförda i Sverige är begränsad och därför krävs ofta ytterligare dokument och handlingar för att vi lättare ska kunna hantera din ansökan.

Person- eller samordningsnummer krävs

För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer  eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

Information om samordningsnummer på skatteverket.se 

Handlingar du kan behöva ta med dig för att styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap

  • Personbevis eller liknande, där dina personuppgifter och medborgarskap framgår
  • Uppehållstillstånd i landet du bor (kan vara i form av ett ID-kort)

Har du ett medborgarskap i ett annat land ska du ta med dig:

  • Medborgarskapsbevis – om du har fått annat medborgarskap än det svenska
  • Pass – om du har ytterligare medborgarskap än det svenska

I vissa fall kan även följande handlingar behövas:

  • Födelsebevis/familjebok – om du är född i ett annat land än i Sverige
  • Vigselbevis för dina föräldrar (om de gifte sig före 1 juli 2001 och en av dem inte var svensk medborgare)

Original eller vidimerad kopia

Observera att samtliga handlingar/dokument ska uppvisas i original eller vidimerad kopia av original.

En vidimerad kopia av originalhandlingen kan också skickas till Polismyndigheten med vanlig post. Observera att handlingen inte får skickas med e-post. Kopian ska vidimeras av Notarius Publicus. Om Notarius Publicus inte finns i närheten kan handlingen vidimeras på ambassad, konsulat eller honorärkonsulat.

Fler dokument kan behövas

Svenska lagar om medborgarskap har ändrats ett antal gånger och svenska myndigheter har inte samma information om utlandsboende som folkbokförda i Sverige. Därför kan det ibland behövas ytterligare dokument som styrker din identitet och medborgarskap. I vissa fall kan dessutom handlingar från föräldrar eller tidigare generationer behövas.

Blanketter

Blanketten här nedan ska alltid fyllas i för utlandsboende. Du kan fylla i blanketten hemma och ta med dig till passexpeditionen eller fylla i den på plats vid ansökningstillfället.

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (fylls i digitalt) (pdf, 1 MB)

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (skrivs ut) (pdf, 86 kB)