Sök

För utlandsboende

Alla som ansöker om pass eller nationellt identitetskort är skyldiga att styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter.

Karta över sydöstra Europa

Samma krav på identifiering gäller för utlandsboende som för medborgare  folkbokförda i Sverige vid ansökan om pass eller nationellt identitetskort.

Polismyndighetens information om medborgare som inte är eller aldrig har varit folkbokförda i Sverige är begränsad och därför krävs ofta ytterligare dokument och handlingar för att vi lättare ska kunna hantera din ansökan.

Person- eller samordningsnummer krävs

För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

Information om samordningsnummer på skatteverket.se 

Du kan behöva ta med dig ytterligare handlingar för att styrka ditt svenska medborgarskap som till exempel personbevis, medborgarskapsbevis eller uppehållstillstånd. Vilka handlingar som krävs för att styrka ett medborgarskap skiljer sig från fall till fall och blir tydligt först när ansökan är påbörjad.

Original eller vidimerad kopia

Observera att samtliga handlingar/dokument ska uppvisas i original eller vidimerad kopia av original.

En vidimerad kopia av originalhandlingen kan också skickas till Polismyndigheten med vanlig post. Observera att handlingen inte får skickas med e-post. Kopian ska vidimeras av Notarius Publicus. Om Notarius Publicus inte finns i närheten kan handlingen vidimeras på ambassad, konsulat eller honorärkonsulat.

Fler dokument kan behövas

Svenska lagar om medborgarskap har ändrats ett antal gånger och svenska myndigheter har inte samma information om utlandsboende som folkbokförda i Sverige. Därför kan det ibland behövas ytterligare dokument som styrker din identitet och medborgarskap. I vissa fall kan dessutom handlingar från föräldrar eller tidigare generationer behövas.

Blanketter

Blanketten här nedan ska alltid fyllas i för utlandsboende. Du kan fylla i blanketten hemma och ta med dig till passexpeditionen eller fylla i den på plats vid ansökningstillfället.

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (fylls i digitalt) (pdf, 830 kB)

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (skrivs ut) (pdf, 103 kB)