Sök

Hämta färdigt pass eller nationellt id-kort

För att hämta ut ditt pass eller nationella id-kort måste du komma personligen till passexpeditionen. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Ikoner för Boka tid > Besök passexpedition > Hämta pass

1. Boka tid | 2. Besök passexpedition | 3. Hämta pass/id-kort

Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det tar cirka 6 arbetsdagar för ditt pass eller nationella id-kort att bli klart. Du får då ett meddelande till det telefonnummer eller den e-postadress som du angav när du gjorde din ansökan.

Fysisk id-handling krävs vid ansökan 

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Endast drop-in för att hämta pass och id-kort

Du hämtar passet eller det nationella id-kortet på passexpeditionen under dess öppettider. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Öppettider och adresser till passexpeditioner

Du måste hämta personligen

För att få ut ditt pass eller nationella id-kort behöver du komma personligen till passexpeditionen. Du kan inte hämta ut åt någon annan, även om du har fullmakt.

Hämta pass eller id-kort för barn och ungdomar under 18 år

I regel ska passet eller det nationella id-kortet lämnas ut till den som ansökt. Du som vårdnadshavare får hämta ut handlingen utan att ditt underåriga barn är med. Ingen annan än vårdnadshavare kan hämta ut passet eller id-kortet åt barnet. Vårdnadshavaren ska kunna legitimera sig.

Du som är under 18 år kan hämta ditt pass eller id-kort själv.

Ta gärna med kvitto

Om polisens it-system ligger nere kan vi bara lämna ut passet eller id-kortet om du legitimerar dig och visar upp kvitto med dina personuppgifter från ansökan.

Lämna in ditt gamla pass eller nationella id-kort om det är giltigt

Om ditt gamla pass eller nationella id-kort fortfarande är giltigt, och du inte lämnade in det vid ansökan, behöver du göra det nu. Är det gamla passet eller nationella id-kortet borttappat eller stulet måste du göra en polisanmälan innan du kan hämta ut det nya.

Pass och nationellt id-kort ligger kvar i tre månader

Passet eller det nationella id-kortet ligger kvar på passexpeditionen i tre månader, har du inte har hämtat ut det innan dess får du en påminnelse. Om du inte hämtar ut ditt pass eller nationella id-kort efter att du har fått en påminnelse kommer det att förstöras. Om din handling har förstörts måste du boka ny tid, göra en ny ansökan och betala ny ansökningsavgift.

Om du är sjuk och inte kan hämta ut passet eller det nationella id-kortet i tid, kan du kontakta passexpeditionen genom att ringa 11414 och meddela att du önskar hämta ut det senare.