Sök

Borttappat eller stulet pass eller nationellt id-kort

Om ditt pass eller nationella id-kort tappats bort eller blivit stulet måste du anmäla det till oss genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Någon tar ett pass ur en annans bakficka

Så gör du

1. Anmäl till polisen

Om du tappat bort eller blivit bestulen på ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det så snart som möjligt till oss genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Vi spärrar då din handling så att ingen kan använda det.

2. Ansök om nytt pass eller nationellt id-kort

När du anmält till polisen kan du söka nytt pass och nationellt id-kort. Det gör du genom att boka tid på en passexpedition.

Om ditt gamla pass eller id-kort kommer tillbaka

Om du hittar ditt gamla pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till oss genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Ett pass eller nationellt  id-kort som blivit spärrat går inte att använda igen. Om du hittar ditt anmälda pass eller nationella id-kort ska du lämna in det oss på närmaste polisstation.

När du är utomlands

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt pass eller nationella id-kort när du är utomlands ska du prata med närmaste svenska ambassad eller konsulat. Du kan ansöka om tillfälligt pass för din hemresa på ambassaden eller konsulatet.

Är passet eller det nationella id-kortet stulet ska du göra en polisanmälan i det land där stölden skedde. Ta med din polisanmälan till ambassaden eller konsulatet så spärrar de det stulna passet eller nationella id-kortet. Du bör också göra en polisanmälan i Sverige när du kommer hem igen.

Om du  behöver kontakta oss när du är utomlands, ring +46 77 114 14 00.