Ansök om provisoriskt pass

Ett provisoriskt, tillfälligt pass utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa. Provisoriska pass utfärdas endast på ett fåtal platser i Sverige.

Precis som vid ansökan om vanligt pass och nationellt identitetskort krävs att du är svensk medborgare för att ansöka om provisoriskt pass.

Om du ska resa och inte har ett gällande pass eller nationellt id-kort, kan du ansöka om ett provisoriskt pass om resan är mycket nära förestående. Vid ansökningstillfället av det provisoriska passet ska du kunna styrka ditt behov av det provisoriska passet (både att du ska resa, vilket resmål och tidpunkt för resan). Förutsättningen för att få ett provisoriskt pass är att du har ett behov och att ett vanligt pass eller nationellt id-kort inte hinner utfärdas innan avresan. Kontakta gärna passexpeditionen där du tänker göra din ansökan, om du inte har ett omedelbart behov av ett provisoriskt pass

Det provisoriska passet gäller för den specifika resan och får giltighetstid och giltighetsområde anpassat till ditt behov. Du måste själv ta reda på om landet du ska resa till accepterar ett svenskt provisoriskt pass som resehandling och hur länge det måste vara giltigt. Dessa uppgifter får du lättast från respektive lands ambassad eller konsulat.

Om du har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt och du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det vanliga passet att återkallas (spärras). Det ska lämnas in till närmaste passexpedition, så fort det är möjligt. Det kan inte användas efter att det har spärrats.

Ett provisoriskt pass kan inte användas som legitimation.

Avgift för provisoriskt pass

980 kronor.

Till toppen