Sök

Ansök om provisoriskt pass

Du kan ansöka om provisoriskt pass om du inte hinner få ett vanligt pass eller nationellt id-kort innan resan. Provisoriskt pass går att ansöka om tidigast 72 timmar innan avresa. Det går inte att boka tid för att söka provisoriskt pass.

Ett provisoriskt pass mot en mörk bakgrund

Villkor för att få provisoriskt pass

Du kan ansöka om ett provisoriskt pass om du behöver pass omedelbart för din resa, men tidigast 72 timmar före bokad avresa från Sverige. När du ansöker måste du kunna styrka:

  • att du ska resa
  • vart du ska resa
  • när du ska resa
  • hur länge du ska vara bortrest.

Du bör visa upp ett dokument som bekräftar din planerade resa, till exempel en bokningsbekräftelse. Du behöver också ha en giltig id-handling. Om du saknar giltig id-handling kan du ta med dig någon som styrker din identitet, förutsatt att personen räknas som godkänd intygsgivare.

Du behöver vara svensk medborgare

För att få provisoriskt pass måste du vara svensk medborgare.

Provisoriskt pass till barn och ungdomar

Vid ansökan om provisoriskt pass för barn under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande.

Svar på frågor om pass och nationellt id-kort för unga

Passexpeditioner där du kan söka

Endast ett fåtal passexpeditioner utfärdar provisoriskt pass. Se adresser och öppettider för passexpeditioner som utfärdar provisoriska pass.

Provisoriskt pass slutar gälla efter resan

Det provisoriska passet gäller för den specifika resan och får en giltighetstid och ett giltighetsområde anpassat till ditt behov. Ett provisoriskt pass får inte ha längre giltighetstid än sju månader.

Avgift

Provisoriskt pass kostar 980 kronor.

Om du har ett giltigt pass

Om du har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt när du ansöker om det provisoriska passet, kommer det att spärras. Du måste lämna in det till närmaste passexpedition så fort det är möjligt. Passet kan inte användas efter att det har spärrats.

Provisoriskt pass utomlands

Om du befinner dig utomlands och har behov av ett provisoriskt pass behöver du kontakta svensk ambassad eller konsulat. På Sweden Abroad hittar du information om vart du kan vända dig.