Ansök om provisoriskt pass

Ett provisoriskt pass är ett tillfälligt pass som utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa. Du kan ansöka om provisoriskt pass tidigast 72 timmar innan bokad resa. Provisoriska pass utfärdas på ett fåtal platser i Sverige.

När kan jag få ett provisoriskt pass

Du kan ansöka om ett provisoriskt pass om du inte har ett gällande pass eller nationellt identitetskort och har behov av pass omedelbart för en särskild resa. Det förutsätts att ett vanligt pass eller nationellt identitetskort inte hinner utfärdas innan avresa. Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det cirka sex arbetsdagar för passet eller det nationella id-kortet att levereras till vald passexpedition.

De passexpeditioner som utfärdar provisoriskt pass tar emot din ansökan om provisoriskt pass upp till 72 timmar innan bokad resa. Vid ansökningstillfället ska du kunna styrka ditt behov av det provisoriska passet (både att du ska resa, vilket resmål, tidpunkt för resan och hur länge du ska vara bortrest). Någon form av dokumentation som styrker planerad resa bör visas upp, till exempel en bokningsbekräftelse.

Du behöver vara svensk medborgare

Precis som vid ansökan om vanligt pass och nationellt identitetskort krävs att du är svensk medborgare för att ansöka om provisoriskt pass.

Om du har ett vanligt pass som är giltigt

Om du har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt och du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det vanliga passet att återkallas (spärras). Det vanliga passet ska lämnas in till närmaste passexpedition, så fort det är möjligt. Passet kan inte användas efter att det har spärrats.

Giltighet för provisoriskt pass

Det provisoriska passet gäller för den specifika resan och får en giltighetstid och ett giltighetsområde anpassat till ditt behov. Ett provisoriskt pass får inte ha längre giltighetstid än sju månader. Du måste själv ta reda på om landet du ska resa till accepterar ett svenskt provisoriskt pass som resehandling och hur länge det måste vara giltigt. Dessa uppgifter får du lättast från respektive lands ambassad eller konsulat.

Avgift för provisoriskt pass

980 kronor.

Till toppen