Sök
Stäng Meny

Godkända intygsgivare när du ansöker om pass eller nationellt id-kort

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

  • Make, maka, registrerad partner eller sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376)
  • Förälder
  • Mor- eller farförälder
  • Myndigt barn eller myndigt barnbarn
  • Myndigt syskon
  • Vårdnadshavare

Även följande personer kan intyga din identitet och ska då styrka sitt uppdrag eller relation till dig med hjälp av en skriftlig försäkran och visa godkänd legitimation:

  • Familjehemsförälder
  • God man
  • Arbetsgivare eller behörig arbetsgivarrepresentant (minst ett års anställningstid)
  • Anställd vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till dig.