Sök

Godkända intygsgivare när du ansöker om pass eller nationellt id-kort

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

 • Make, maka eller registrerad partner 
 • Förälder
 • Mor- eller farförälder
 • Myndigt barn eller myndigt barnbarn
 • Myndigt syskon
 • Vårdnadshavare
 • sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376)

För att du och din intygsgivare ska räknas som sambor måste alla följande villkor vara uppfyllda:

 • ni bor tillsammans stadigvarande eller har gemensamma barn. Ett riktmärke är att ni har bott ihop minst sex månader
 • ni har ett parförhållande
 • ni har gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar på sysslor och utgifter.

Även följande personer kan intyga din identitet och ska då styrka sitt uppdrag eller relation till dig med hjälp av en skriftlig försäkran och visa godkänd legitimation:

 • Familjehemsförälder
 • God man
 • Arbetsgivare eller behörig arbetsgivarrepresentant (minst ett års anställningstid)
 • Anställd vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till dig.