Pass och nationellt id-kort

Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass eller nationellt id-kort hos polisen. Du behöver boka tid och personligen komma till passexpeditionen med en giltig id-handling.

Inga provisoriska pass utfärdas 14 juni

På grund av systemunderhåll kan inga provisoriska pass utfärdas söndagen den 14 juni. Se till att giltighetstiden på ditt pass eller nationella id-kort inte har gått ut. Tidsbokning för ansökan av pass och nationellt id-kort gör du här nedan.

Uthämtning av pass under corona/covid19

När ditt pass/id-kort är klart att hämta på passexpeditionen får du ett sms, om du har lämnat ditt mobilnummer när du gjorde din ansökan. Ett pass/id-kort finns i normala fall kvar på passexpeditionen i cirka i tre månader. Under pågående pandemi kommer vi att låta dem ligga kvar längre. Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan hämta ditt pass/id-kort får du gärna höra av dig till passexpeditionen. Vi makulerar inte ditt pass/id-kort innan du har fått en påminnelse av oss. Polismyndigheten kan endast lämna ut pass/id-kort till dig personligen. Fullmakt gäller alltså inte för att någon ska kunna hämta ut ditt pass/id-kort.

Ansöka om pass och nationellt id-kort

Passport and National ID card – this is how you apply

Boka/avboka tid för ansökan om pass och nationellt id-kort

Du behöver boka ditt besök för att ansöka om pass och nationellt id-kort. Nya bokningsbara tider släpps kontinuerligt. De tider som syns i tidsbokningen är de som finns tillgängliga. Det finns inga fler tider att boka genom att ringa 114 14.

Det är viktigt att du avbokar tiden om du inte kan komma. Du avbokar tiden genom att ange bokningsnummer och e-postadress i tidsbokningen.

Boka/avboka tid för pass och nationellt id-kort

På passexpeditionen

 1. Du behöver ha med dig giltig id-handling och ditt gamla pass och/eller nationella id-kort, om det fortfarande är giltigt.
 2. Avgiften betalas.
 3. En handläggare tar ett foto på dig samt tar ditt fingeravtryck. Du ska inte ha med ett eget foto. När den tekniska kvaliteten på foto och fingeravtryck godkänts ska du:
  – kontrollera och godkänna dina uppgifter
  – skriva din namnteckning på fotostationens signaturplatta.
 4. Du får se en bild av hur passet eller det nationella id-kortet kommer att se ut när det är färdigt.
 5. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när passet eller det nationella id-kortet är klart.
 6. Du kan välja på vilken passexpedition i Sverige du vill hämta ut ditt pass eller nationella id-kort. Du har ingen möjlighet att ändra ditt val efter att ansökan är registrerad.

Extra pass

Om du har behov av ett extra pass ska du motivera ditt behov med en skriftlig redogörelse samt uppge för hur lång tid du har behov av extrapasset. Du ska även uppge om du har behov av ett tidigare utfärdat extra pass under en övergångsperiod.

Pass och nationellt id-kort för barn under 18 år

Barn och unga under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Vårdnadshavares medgivande krävs alltid för ansökan om pass eller nationellt id-kort för barn under 18 år och ska lämnas på ett särskilt formulär. Vårdnadshavarna ska underteckna och namnteckningen ska vidimeras. Vårdnadshavarna får inte vidimera varandras namnteckningar. Den som vidimerar ska ha fyllt 15 år. Medgivandet får inte vidimeras av den person som ansökan gäller. 

Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

Har du en fråga om pass/nationellt id-kort?

Avgift och leveranstid

 • Pass 350 kronor
 • Nationellt id-kort 400 kronor
 • Provisoriskt pass 980 kronor

Ansökningsavgiften betalas vid ansökningstillfället, helst med betalkort eller kreditkort. Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det cirka sex arbetsdagar för passet eller det nationella id-kortet att levereras till vald passexpedition.

Hämta pass/nationellt id-kort

Du måste hämta själv och ta med kvitto 

 • Du måste hämta pass och nationellt id-kort själv, fullmakt gäller inte.
 • Ha alltid med dig kvittot med dina personuppgifter som du fick vid ansökningstillfället. Om det skulle uppstå problem i vår datahantering kan du inte få ut passet eller det nationella id-kortet om du inte har kvittot med dig, då får du komma tillbaka en annan gång.
 • När du hämtar ut ditt pass eller nationella id-kort ska du skriva din namnteckning (kontrasignera) på samma sätt som vid ansökan.
 • Om du inte lämnade in ditt gamla pass eller nationella id-kort när du ansökte om det nya måste du ta med dig det gamla när du ska hämta ut det nya.

Välj var du vill hämta ut ditt pass

 • Du kan välja om du vill hämta passet på samma expedition som du ansökt på eller en annan. Vill du hämta på annan passexpedition måste du tala om det vid ansökningstillfället. Det går inte att ändra efteråt.
 • Du behöver inte förboka tid för att hämta ditt pass eller nationella id-kort.
 • Du kan också hämta ut pass och nationellt id-kort på en svensk ambassad. Det kostar cirka 200 kronor extra och betalas i lokal valuta på ambassaden.

Prövning av svenskt medborgarskap

Du är alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för Polismyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska Polismyndigheten utreda detta.

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (fylls i digitalt)

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (skrivs ut)

Kompletterande handlingar

Om du behöver komplettera din ansökan med handlingar till styrkande av din identitet eller medborgarskap ska de visas upp i original eller genom vidimerad kopia av original.

Till toppen