Sök

Schengens informationssystem (SIS) – begära ut uppgifter

Medlemsländerna i Schengenområdet har ett gemensamt efterlysningssystem, SIS. I Sverige används SIS av bland annat Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. Du kan begära att få veta om det finns uppgifter om dig i SIS.

Begära uppgift ur SIS

Du har rätt att få veta om du finns med i SIS, om inte sekretess gäller. Du kan också begära rättelse eller radering av uppgifter som är rättsligt eller sakligt felaktiga.

  • En begäran att få veta om du finns med i SIS ska vara skriftlig och undertecknad av dig som begär informationen. Fullmakt gäller inte (annat än i undantagsfall). Uppge ditt namn, personnummer/födelsetid och postadress, eftersom Polismyndigheten kan komma att behöva skicka svaret per brev.
  • En kopia av en giltig id-handling ska bifogas till begäran. Undantaget är om du anger att svar ska skickas till din folkbokföringsadress i Sverige.

Begäran skickas till:

Polismyndigheten
Noa/IE
106 75 Stockholm

eller registrator.kansli@polisen.se

Begära upphävande av återreseförbud

Om man har blivit avvisad eller utvisad med återreseförbud (gäller personer som inte är medborgare i EU/EES) och vill ansöka om upphävande av återreseförbudet, är det Migrationsverket man ska vända sig till.

Det är Migrationsverket eller en migrationsdomstol som prövar ärenden om att upphäva ett återreseförbud.

Begäran om upphävande av återreseförbud skickas till:

Migrationsverket
601 70 Norrköping

För att kontakta Migrationsverket via mejl, se information på Migrationsverkets webbplats.

Kontaktinformation på migrationsverket.se